การเชื่อมต่อ Raspberry Pi L298N | ควบคุม DC Motor ด้วย L298N และ Raspberry Pi

ควบคุม DC Motor ด้วย Raspberry Pi L298N

ส่วนประกอบ ที่ จำเป็น

  1. ราสเบอร์รี่ Pi
  2. L298N โมดูล ไดรเวอร์ มอเตอร์
  3. มอเตอร์ DC 12V
  4. แหล่ง จ่ายไฟ สำหรับ Raspberry Pi
  5. การ เชื่อมต่อ สายไฟ

การ ออกแบบ วงจร

การ ออกแบบ วงจร อินเตอร์เฟส ไดรเวอร์ มอเตอร์ Raspberry Pi L298N นั้น ง่ายมาก ขั้นแรก

ให้ เชื่อมต่อ แหล่ง จ่ายไฟ 12V กับ โมดูล ไดรเวอร์ มอเตอร์ L298N จาก นั้น

สร้างขั้ว GND ของ Raspberry Pi และ L298N Motor Driver Module ร่วมกัน (เชื่อมต่อ เข้า ด้วย กัน)

ตอนนี้ เนื่อง จาก เรา กำลัง ควบคุม DC Motor ตัวเดียว เรา จึง ต้อง ใช้

L298N ช่อง เดียว ใน การ ดำเนิน การ ดัง กล่าว ให้ เชื่อมต่อ พิน ENA ของ L298N

กับ Physical Pin 22 (GPIO25) ของ Raspberry Pi

มา ที่ อินพุต ของ มอเตอร์ ให้ เชื่อมต่อ IN1 และ IN2 ของ โมดูล L298N กับ พิน กายภาพ 16

และ 18 (GPIO23 และ GPIO24) แค่ นั้น แหละ. ส่วน ที่ เหลือ ของ งาน ทำ โดย Python Script

Code : ควบคุม DC Motor ด้วย Raspberry Pi L298N

import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep

in1 = 24
in2 = 23
en = 25
temp1=1

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(in1,GPIO.OUT)
GPIO.setup(in2,GPIO.OUT)
GPIO.setup(en,GPIO.OUT)
GPIO.output(in1,GPIO.LOW)
GPIO.output(in2,GPIO.LOW)
p=GPIO.PWM(en,1000)
p.start(25)
print(“n”)
print(“The default speed & direction of motor is LOW & Forward…..”)
print(“r-run s-stop f-forward b-backward l-low m-medium h-high e-exit”)
print(“n”)

while(1):
GPIO.output(in1,GPIO.HIGH)
GPIO.output(in2,GPIO.LOW)

หมาย เหตุท้าย : รับสอนPython
หาก คุณชอบ บทความ นี้ อย่าลืม คลิก❤ ด้าน ล่าง เพื่อ แนะนำ และ ถ้าคุณมีคำถามใด ๆ แสดงความคิดเห็นและฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะตอบ คุณสามารถติดตามฉันบน facebook page (https://www.facebook.com/nextsoftwarehousethailand/) และสามารถส่งอีเมลถึงฉัน