คอมไพล์ python script ให้กลายเป็นไฟล์ exe

คอมไพล์ python script : ย้าย directory ไป ยัง โฟลเดอร์ ที่ เก็บ โปรเจค .py ด้วย คำสั่ง cd

คอมไพล์ python script

จาก นั้น พิมพ์ คำสั่ง

pyinstaller ชื่อ ไฟล์ .py

คอมไพล์ python script : EXE คือ อะไร

EXE ย่อ มา จาก Executable ซึ่ง เป็น ประเภท ไฟล์ มาตรฐาน ใน Windows โปรแกรม ที่ เรา ใช้งาน กัน โดย ทั่วๆ ไป ถ้า ไป ดู ใน โฟลเดอร์ ที่ ติดตั้ง โปรแกรม เอาไว้ โปรแกรม ต่างๆ ที่ เรา เปิด ด้วย การ ดับเบิ้ล คลิก นั้น ส่วนใหญ่ จะ มี .exe ต่อ ท้าย

นั่นเอง (แต่ ที่ เรา ใช้ กัน จริง ๆ จะ ใช้ ผ่าน Shortcut ที่ ชี้ เรียก .exe ให้ เรา อีก ที)

ไฟล์ EXE มัน ดี ยังไง ?

สมมติ ว่า เรา เขียน โปรแกรม ด้วย ภาษา Python ที่ มี นามสกุล ไฟล์ เป็น .py

เวลา ที่ เรา จะ ใช้ งาน ก็ ต้อง รัน คำสั่ง เพื่อ เรียก ใช้ งาน

อย่าง เช่น เรา มี โค้ด โปร แกรม เครื่อง คิดเลข

ตัวอย่าง โค้ด :

(โค้ดจาก https://www.geeksforgeeks.org/python-simple-gui-calculator-using-tkinter/

เซฟ ไว้ ใน ไฟล์ ชื่อ main.py ถ้า เรา จะ ใช้ งาน อย่างเช่น ใน Windows 10 ก็ เปิด PowerShell

แล้ว ไป ที่ ที่ ไฟล์ main.py ของ เรา อยู่ แล้ว สั่ง รัน ด้วย คำสั่ง

python main.py

ซึ่ง มัน ไม่ง่าย เหมือน การ เปิด โปรแกรม ทั่ว ๆ ไป อย่างการ เปิด เบราเซอร์ ที่ เรา

ก็ แค่ ดับเบิล คลิก ที่ ไอคอน หรือ ไฟล์ .exe ของ โปรแกรม ก็ สามารถ

ใช้ งาน ได้ ทันที อีก เรื่อง ที่ ทำ ให้ ไฟล์ .py ใช้ งาน ไม่ สะดวก

ก็ คือ ไม่ ใช่ ว่า ทุก ๆ คน จะ ติดตั้ง python ไว้ ใน เครื่อง ถ้า เรา ต้อง การ เอา โปรแกรม ของ

เรา ให้ คนอื่น ใช้งาน ได้ ด้วย การ ทำ เป็นไฟล์ .exe ก็ เป็น วิธี ที่ ง่าย

และ เหมาะสม ใน การ ส่ง ต่อ โปรแกรม ให้ คนอื่น ใช้ งาน

ขอขอบคุณ ข้อมูล จาก : แปลงไฟล์ Python เป็น EXE ง่ายๆ

คอมไพล์ python script

หมายเหตุ ท้าย :
หาก คุณ ชอบ บทความ นี้ อย่าลืม คลิก❤ ด้านล่าง เพื่อ แนะนำ และ ถ้า คุณ มี คำถาม ใด ๆ แสดง ความคิดเห็น

ฉัน จะ พยายาม อย่าง ดี ที่ สุด ที่ จะ ตอบ คุณ สามารถ ติดตาม ฉัน บน Facebook page (https://www.facebook.com/nextsoftwarehousethailand/) และ สามารถ ส่ง อีเมล ถึง ฉัน