โปรแกรมถ่ายภาพจาก webcam ทุกๆ 60 วินาทีด้วย python

ถ่ายภาพจาก webcam ด้วย python โปรแกรมถ่ายภาพจาก webcam ทุกๆ 60 วินาทีด้วย python 

ถ่ายภาพจาก webcam ด้วย python

1. ทำการ ประการ Library

import cv2
import time
from datetime import datetime
import getpass

2. ต่อ กับ กล้อง webcam และกำหนดตัว
cap = cv2.VideoCapture(0)
frameRate = cap.get(5) #frame rate

cur_time = time.time() # Get current time

# start_time_24h measures 24 hours
start_time_24h = cur_time

# start_time_1min measures 1 minute
start_time_1min = cur_time — 59 # Subtract 59 seconds for start grabbing first frame after one second (instead of waiting a minute for the first frame).

3. วนลูป ไม่รู้จบ

while(True):

4. ทำ video ออก มา เป็นภาพ
ret, frame = cap.read()

5. กำหนด เวลา ปัจจุบัน
cur_time = time.time() # Get current time
elapsed_time_1min = cur_time — start_time_1min # Time elapsed from previous image saving.

6. If 60 seconds were passed, reset timer, and store image.
if elapsed_time_1min >= 60:

7. Reset the timer that is used for measuring 60 seconds
start_time_1min = cur_time

8. เก็บภาพ ด้วย คำสั่ง cv2.imwrite

filename = str(datetime.now().strftime(“%d-%m-%Y_%I-%M-%S_%p”)) + “.jpg”
#filename = “image_” + str(datetime.now().strftime(“%d-%m-%Y_%I-%M-%S_%p”)) + “.jpg”

cv2.imwrite(filename, frame)

9. แสดงภาพ

# Show frame for testing
cv2.imshow(‘frame’, frame)
cv2.waitKey(1)

elapsed_time_24h = time.time() — start_time_24h

cap.release()
print (“Done!”)

cv2.destroyAllWindows()

ถ่ายภาพจาก webcam ด้วย python

หมาย เหตุท้าย :
หาก คุณชอบ บทความ นี้ อย่าลืม คลิก❤ ด้าน ล่าง เพื่อ แนะนำ และ ถ้าคุณมีคำถามใด ๆ แสดงความคิดเห็นและฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะตอบ คุณสามารถติดตามฉันบน facebook page (https://www.facebook.com/nextsoftwarehousethailand/) และสามารถส่งอีเมลถึงฉัน

ติดตั้ง Python