โปรแกรมถ่ายภาพจาก webcam ทุกๆ 60 วินาทีด้วย python

ถ่ายภาพจาก webcam ด้วย python โปรแกรมถ่ายภาพจาก webcam ทุกๆ 60 วินาทีด้วย python 

ถ่ายภาพจาก webcam ด้วย python

1. ทำการ ประการ Library

import cv2
import time
from datetime import datetime
import getpass

2. ต่อ กับ กล้อง webcam และกำหนดตัว
cap = cv2.VideoCapture(0)
frameRate = cap.get(5) #frame rate

cur_time = time.time() # Get current time

# start_time_24h measures 24 hours
start_time_24h = cur_time

# start_time_1min measures 1 minute
start_time_1min = cur_time — 59 # Subtract 59 seconds for start grabbing first frame after one second (instead of waiting a minute for the first frame).

3. วนลูป ไม่รู้จบ

while(True):

4. ทำ video ออก มา เป็นภาพ
ret, frame = cap.read()

5. กำหนด เวลา ปัจจุบัน
cur_time = time.time() # Get current time
elapsed_time_1min = cur_time — start_time_1min # Time elapsed from previous image saving.

6. If 60 seconds were passed, reset timer, and store image.
if elapsed_time_1min >= 60:

7. Reset the timer that is used for measuring 60 seconds
start_time_1min = cur_time

8. เก็บภาพ ด้วย คำสั่ง cv2.imwrite

filename = str(datetime.now().strftime(“%d-%m-%Y_%I-%M-%S_%p”)) + “.jpg”
#filename = “image_” + str(datetime.now().strftime(“%d-%m-%Y_%I-%M-%S_%p”)) + “.jpg”

cv2.imwrite(filename, frame)

9. แสดงภาพ

# Show frame for testing
cv2.imshow(‘frame’, frame)
cv2.waitKey(1)

elapsed_time_24h = time.time() — start_time_24h

cap.release()
print (“Done!”)

cv2.destroyAllWindows()

ถ่ายภาพจาก webcam ด้วย python

หมาย เหตุท้าย :
หาก คุณชอบ บทความ นี้ อย่าลืม คลิก❤ ด้าน ล่าง เพื่อ แนะนำ และ ถ้าคุณมีคำถามใด ๆ แสดงความคิดเห็นและฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะตอบ คุณสามารถติดตามฉันบน facebook page (https://www.facebook.com/nextsoftwarehousethailand/) และสามารถส่งอีเมลถึงฉัน

ติดตั้ง Python

งานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป จะใช้การวางโครงเหล็กโดยใช้เหล็กเส้นวางเป็นลักษณะตาข่าย แล้วใช้เส้นลวดผูกระหว่างจุดตัดแต่ละจุดยึดเหล็กเข้าด้วยกัน ตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช แล้วจึงเทคอนกรีตทับลงไป เหล็กไวร์เมช เทพื้นราคา “เหล็กWireMesh ราคาเท่าไหร่” การผูกตะแกรงเหล็กเข้าด้วยกันด้วยเส้นลวดทำให้เหล็กยึดติดกันแต่ไม่ได้แน่นหรือแข็งแรงเหมือนเป็นเนื้อเดียวกัน ความสามารถในการรับแรงดึงแรงอัดจึงมีไม่มาก

การนำเอาตะแกรงเหล็กWireMeshไปใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหล็กจึงทำให้มีความแข็งแรงกว่า เพราะการเชื่อมแต่ละจุดของตะแกรงเหล็กใช้เครื่องจักรทำให้เนื้อของเหล็กหลอมละลายติดกัน มีความสม่ำเสมอของระยะห่างของตะแกรงเหล็กที่เท่ากัน เพิ่มคุณสมบัติของเหล็กให้ความยืดหยุ่นที่ดี มีประสิทธิภาพในการรับน้ำหนัก การรับแรงดึงแรงอัด ทำให้ทน ตะแกรงไวร์เมช 3 มม

ต่อการกดทับ และรับน้ำหนักได้มากขึ้น ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับงานคอนกรีต ขนาดเหล็กไวร์เมช

เมื่อเปรียบเทียบการเลือกใช้ตะแกรงเหล็กไวร์เมชกับการผูกเหล็กด้วยเส้นลวดแบบเดิม ของตะแกรงเหล็กยังมีข้อได้เปรียบในเรื่องของการเวลาประหยัดเวลา และแรงงาน ไม่ต้องใช้แรงงานในการผูกตะแกรงเหล็กด้วยเส้นลวดเอง ไวร์เมช 3 มิล ราคา ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนแรงงานและเวลาที่เสียไป ไวร์เมช แบ่งขาย