ผลงาน VDO ของพวกเรา II

Next Software รวม VDO II

วัดวัตถุ ด้วย image processing ด้วย MATLAB

image segmentation using threshold with matlab

edge detection with matlab

counting object with matlab

color detect with matlab

LPR recognition Red, Yellow and white plate with matlab

แยกประเภทรถยนต์บนท้องถนนด้วย Matlab

ตรวจจับรถยนต์บนท้องถนนด้วย Matlab

vehicle counting and classification (Matlab)

vehicle counting and finding speed with matlab

License plate detection with Matlab

หาคุณลักษณะเด่นโดยใช้ 2D Gabor Filter ด้วย Matlab

Barcode reader with matlab

Counting people using background subtraction

หาตัวอักษรและแบ่งตัวอักษรบนป้ายทะเบียนรถยนต์

รู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition with Matlab)

ตวรจจับใบหน้าโดยใช้ Haar like feature ด้วย Matlab

TTS text to speech.TTS (TXT) synthesizes speech from string TXT