ผลงาน VDO ของพวกเรา

Next Software รวม VDO I

ตรวจจับและรู้จับป้ายทะเบียนยานพาหนะด้วย MATLAB

ตรวจจับรอยขีดข่วนบนสายพานด้วย Opencv + python

สอนการทำ การตรวจจับวัตถุด้วย YOLO (Object Detection with Yolo Python and OpenCV Yolo 2)

สอนทำ การตรวจจับและรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition using Raspberry Pi and OpenCV)

การลง library ใน python โดยใช้ cmd

การเขียนโปรแกรมโครงข่ายประสาทเทียมด้วย python (Neural Network with Python)

Object detection with yolo python

สอน haar like feature face detection ด้วย python

ตรวจจับและรู้จำใบหน้าด้วย python

ตรวจจับและรู้จำใบหน้าด้วย opencv และ python

รู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์ ด้วย OCR ภาษาไทย

การลง library ใน python โดยใช้ cmdการใช้ genetic algorithm ในการจัดคิวเดินทางของ saleman ด้วย matlab

Color detect and tracking with python

Contour segmentation with matlab

สอนการเขียนโปรแกรมรู้จำใบหน้าด้วย python (face recognition with python)

รู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์ ด้วย python (license plate recognition with python)

Webcam tracking follow your face with matlab

Image segmentation

Bag Detection and counting program

Control motor with Arduino

vehicle detection using haar like feature with matlab

face tracking using KLT

people detection and tracking

Matching object using SURF

สอนการทำ Speech recognition

controlling a mouse with window API using matlab

ตรวจจับรถ คัดแยกรถ และวัดความเร็วรถ ด้วย Matlab (car detection, classify and speed with Matlab)

วัดความเร็วรถ ด้วย matlab (Vehicle speed detection using video processing)

การแปลงโค้ด matlab เป็น vc++, vc# (how to convert matlab code to other)