ลดคนทำงานด้วยระบบ AI

อุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ และช่วยลดคนทำงานด้วยระบบ AI

ลดคนทำงานด้วยระบบ AIอุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ ยุคของการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในธุรกิจกำลังคืบคลานเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แรงงานกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง คือ กลุ่มที่ยังไม่ตระหนักและไม่ปรับตัวให้พร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ อาจเนื่องด้วยความเข้าใจตามแบบฉบับดั้งเดิม ความคุ้นชินกับรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นพลวัตร และความกลัวการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ส่งผลเชิงลบต่อความพยายามในการฝึกฝน ปรับปรุง และเพิ่มพูนทักษะดิจิทัลเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับ AI ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปได้ รวมถึงการตำหนิและกล่าวโทษว่า AI ทำให้ปัญหาการว่างงานมากขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว AI ไม่ได้สร้างให้เกิดปัญหาการว่างงาน แต่ AI กลับเป็นเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม เพียงแต่ว่าธุรกิจจะต้องลงทุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้าน AI ให้กับแรงงานเพื่อความสำเร็จในอนาคตของธุรกิจ ส่วนตัวแรงงานเอง ก็จะต้องตระหนักถึงความจำเป็นของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อฉกฉวยโอกาสจากงานรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานว่า ทุกคนต้องพัฒนาและเรียนรู้อยู่เสมอ และจะต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงจะทำให้ตนเองสามารถหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับงานที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต อุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ และช่วยลดคนทำงานด้วยระบบ AI ได้เข้ามามีส่วนช่วยในด้านการคิด วิเคราะห์ ให้การขั้นตอนการผลิต การจัดการวัตถุดิบ supply chain การขนส่ง ตลอดจนการติดตามคำสั่งซื้อ ซึ่งเป็นผลดีต่อโรงงานอุตสาหกรรม ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในระยะยาวได้ดี

อุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ ลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการทำงาน

อุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ และช่วยลดคนทำงานด้วยระบบ AI ลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการทำงาน ข้อมูลก็สามารถนำมาวิเคราะห์ต่อยอดในการพัฒนาหรือปรับรุงโรงงานให้ดียิ่งขึ้นได้  อุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ ด้านเกษตรกรรม การเกษตรอัจฉริยะ หรือที่รู้จักกันในชื่อ Smart Farm นั้น ในต่างประเทศ ได้นำเอา AI เข้ามา ช่วยลดการใช้แรงงานมนุษย์ในการทำเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการ การทำรถแทรกเตอร์อัจฉริยะ หรือ หุ่นยนต์ มาทำหน้าที่ในการควบคุมระยะไกล เช่นการ ให้ปุ๋ย ให้น้ำ และหุ่นยนต์ที่ใช้ AI ในการควบคุมระยะไกล ที่ช่วยทำงานภายในฟาร์มแทน หรือแม้แต่การนำข้อมูล สภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น สภาพของ น้ำ ดิน สารอาหาร ต่างๆ มาวิเคราะห์ก่อนที่จะเพาะปลูกพืชในรอบๆ ต่อๆ ไปได้ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตที่ออกมานั้น มีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น อุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ ด้านการเงิน เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่เราคุ้นชนกันมากที่สุด เวลาที่เราทำธุรกรรมทางการเงิน อุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ นั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ รวมถึงป้องกันการทุจริตด้วย ตัวอย่างที่พบบ่อย เช่น การ log in เข้า mobile banking ผ่านมือถือ หรือการอนุมัตสินเชื่อออนไลน์ ที่ได้นำเอา AI และ Machine Learning มาต่อยอด โดยใช้พฤติกรรมในการวิเคราะห์และพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านวงเงิน และ ระยะเวลากู้ยืมที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล เป็นต้น อนาคตต่อไปเราอาจจะเห็น พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร เป็น AI ทำงานแทนมนุษย์ก็เป็นได้

อุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบด้านบันเทิงและทางด้านการแพทย์

อุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ ด้านบันเทิง เชื่อว่า เดี๋ยวนี้หลายๆ ท่าน หันมาใช้บริการสตรีมมิ่งกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Netflix, Youtube, Prime Video, Viu, Disney Hotstar และอื่นๆ อีกหลายค่าย ซึ่งบริการสตรีมมิ่งเหล่านี้ ก็ได้นำเอา AI เข้ามาเป็นเบื้องหลังในการแนะนำหนัง หรือ ซีรีส์ ที่น่าสนใจสำหรับเรา โดย อุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ จะทำการเก็บข้อมูล ประวัติการเข้ารับชม  ระยะเวลา  นักแสดงและอื่นๆ และจะคัดสรรสิ่งที่เราสนใจขึ้นมาให้เวลาที่เปิดเข้า Netflix เป็นต้น ด้านการตลาดเฉพาะตัวบุคคล ตัวอย่างที่พบบ่อยๆ เช่น เวลาเข้า app e-commerce ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Shopee, LAZADA ปัจจุบันมีการพยายามที่จะทำการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงไปที่ตัวบุคคล ซึ่งโดยที่ AI นั้นจะทำหน้าที่เก็บข้อมูล เช่น ลูกค้าเข้าไปดูสินค้าประเภทไหนบ่อยๆ ช่วงเวลาที่เข้าชม สั่งซื้อสินค้าอะไรบ้าง ระบบก็จะจัดส่งอีเมล์เพื่อประชาสัมพันธ์สิ่งที่ลูกค้าสนใจเข้าไปที่ inbox, email ของลูกค้า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง อุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ ด้านการแพทย์ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยทางด้านการแพทย์มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัด หรือการวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคต่างๆ อย่างในประเทศไทยเรา ก็จะมี โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ที่ได้นำเอา เทคโนโลยี AI มาวินิจฉัยโรคในระยะแรกเริ่ม เช่น โรคมะเร็งเต้านม และ มะเร็งปอด เพื่อช่วยให้การรักษาโรคนั้นสำเร็จสูงขึ้น เมื่อได้ทำการรักษาตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ซึ่งจะทำให้อัตราการเสียชีวิตลดน้อยลง

อุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบด้านการเดินทาง

อุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ ก็เริ่มเข้ามาส่วนช่วยให้การขับขี่บนท้องถนนสะดวกง่ายดาย มอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดี มากยิ่งขึ้น โดย AI จะช่วยประมวลผลจากสิ่งเแวดล้อมในเวลานั้นๆ เพื่อค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุด รวดเร็วที่สุดให้กับผู้ขับขี่ นอกจากนี้ก็ยังสามารถช่วยปรับระบบอื่นๆ ภายในรถยนต์ เช่น ความเย็นของแอร์ องศาผนักพิง กระจกมองข้าง และอื่นๆ และอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจ อย่าง รถยนต์ Tesla นั้นก็ได้นำ AI เข้ามาควบคุมการทำงานของรถยนต์ รวมไปถึงการเชื่อมต่ออินเตอร์ในรถยนต์ด้วยและยังจะมีระบบ Autopilot ที่เป็น Feature ในการช่วยเหลือผู้ขับขี่ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่ก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์ 100% ดังจะเห็นในข่าวที่มีการผิดพลาดอยู่บ้าง ซึ่งนั่นเป็นอีกจุดหนึ่งที่ อุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ จะต้องรวบรวมเก็บข้อมุลให้ได้มากที่สุด เพื่อความแม่นยำ ในอนาคนข้างหน้า เราจะได้เห็นระบบ Autopilot ใช้ตามท้องถนน มากยิ่งขึ้นก็เป็นได้ และยังมีอีกหลายๆ อุตสาหกรรม ที่ได้นำเอาเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเช่น ระบบขนส่งสินค้า การค้นหาข้อมูล ระบบ smart home และอื่นๆ อีกมากมาย สรุปได้ว่า เทคโนโลยี AI นี้ นับว่าก็จะยิ่งใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้น เป็นกำลังหลักที่มีความสำคัญในการที่อาจจะมาเปลี่ยนโลก ของการทำงานของมนุษย์เราอีกมากมาย หลายๆ คน อาจจะมองว่า AI จะเข้ามาแย่งงานมนุษย์มากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน แต่ทั้งที่จริงแล้ว อุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ อาจจะทำให้เกิดการสร้างงานใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเสียอีก เพียงแต่ ธุรกิจนั้นๆ จะต้องเปลี่ยนมุมมอง ในการลงทุนและให้ความสำคัญ กับการพัฒนา AI ให้มากยิ่งขึ้น  และแน่นอน มนุษย์เราเอง ก็ควรที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องควบคู่กันไป

อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงานอุปกรณ์ AI ให้เช่าในบริษัทอุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงเรียนอุปกรณ์ AI ให้เช่าในอุปกรณ์ AI ให้เช่าในหน่วยงานรัฐอุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ และช่วยลดคนทำงานด้วยระบบ AIการเก็บข้อมูลจะถูกเก็บใน Excel / Cloud Serverโปรแกรมลงทะเบียนเข้าทำงานนักเรียนเข้าเรียนด้วยการสแกนใบหน้าโปรแกรมรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์เข้าออกลาดจอดรถเข้าออกหมู่บ้านโปรแกรมวัดน้ำหนักสิ่งมีชีวิตในโรงเรือนโปรแกรมวัดขนาดวัตถุโปรแกรมนับคนเข้าออกอาคารโปรแกรมตรวจจับหมวกกันน็อคโปรแกรมนับวัตถุบนสายพานโปรแกรมอ่านตัวอักษร OCRโปรแกรมตรวจจับและนับยานพาหนะโปรแกรมตรวจจับอารมณ์บนใบหน้าโปรแกรมอ่าน Barcodeโปรแกรมวัดความสูงของวัตถุด้วยหลักการ 2 กล้องโปรแกรมคัดแยกสีของวัตถุบนสายพานโปรแกรมนับประชากรบนถนน

ลดคนทำงานด้วยระบบ AI