ส่งของไปประเทศอเมริกา

Next Shipping ช่องทาการส่งของไปประเทศอเมริกา

ส่งของไปประเทศอเมริกา Next Shipping ส่งของไปประเทศอเมริกา เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องแหล่งช้อปปิ้งที่ไม่ว่าจะเป็นใครได้ไปประเทศนี้ก็ต้องมีซื้อของฝากไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้ากลับมากันทั้งนั้น อีกทั้งยังเป็นประเทศที่คนไทยไปอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะไปเพื่อศึกษาต่อ หรือไปทำงานก็ตาม เป็นเหตุให้คนไทยที่ไปอาศัยอยู่ประเทศอเมริกาก็มักจะให้ญาติในประเทศไทยส่งของกินของใช้ไปให้หรือบางทีก็ฝากคนที่อาศัยอยู่ในประเทศ อเมริกาส่งของ กลับไปให้เช่นกัน ดังนั้น Next Shipping นำความรู้ในการจะนำเข้าส่งออกอเมริกาที่จำเป็นจะต้องทราบกฎ ระเบียบและเงื่อนไขต่างๆก่อนการนำเข้าส่งออกอเมริกามาฝาก ไปดูกันเลย ช่องทางการขนส่งสินค้าไปประเทศอเมริกา ส่งของไปอเมริกา มีช่องทางการจัดส่งสินค้าทั้งหมด 2 ช่องทาง คือ การขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน (AIR FREIGHT) การขนส่งทางเครื่องบินหรือทางอากาศ เป็นการขนส่งสินค้าที่ได้รับความนิยมในการนำเข้าส่งออกเมริกามากที่สุดทั้งสะดวกและรวดเร็ว แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูง เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดเล็ก ปริมาณไม่มาก ตัวอย่างเช่น เอกสาร เสื้อผ้า กระเป๋า เป็นต้น มี 2 รูปแบบ คือ Air Courier และ Air Cargo ใช้ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าประมาณ 5-10 วัน การขนส่งสินค้าทางเรือ (SEA FREIGHT) การขนส่งสินค้าทางเรือ หรือทางน้ำ เป็นการขนส่งสินค้าที่เหมาะกับสินค้าขนาดใหญ่ และสินค้าที่นำมาจัดส่งต้องไม่เป็นสินค้าที่เร่งด่วนสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ ตัวอย่างเช่น เครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น มี 2 ประเภท คือการขนส่งทางเรือแบบLCL เป็นการขนส่งแบบบรรจุไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ และการขนส่งแบบFCL เป็นการขนส่งแบบบรรจุเต็มตู้คอนเทนเนอร์ โดยมีทั้งแบบตู้ขนาด 20 ฟุต 40 ฟุต และแบบ 40 ฟุตไฮคิวบ์ ใช้ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าประมาณ 30 -35 วัน

กฎระเบียบการนำเข้าอเมริกา

ส่งของไปประเทศอเมริกา ในการนำเข้าสินค้าประเทศอเมริกา ผู้นำเข้าจะต้องเสียอัตราภาษีนำเข้าหรือภาษีอากรที่แยกตามแต่ละประเภทของสินค้าก่อนจึงจะนำสินค้าออกจากปลายทางได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้นำเข้าจะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าหากมูลค่าสินค้ามีราคาต่ำกว่า 800 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 24,600 บาทและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า สินค้าต้องห้ามนำเข้าอเมริกา มีดังนี้ – สัตว์เลี้ยงหรือสิ่งมีชีวิต – ยาเสพติดทุกชนิด – อาวุธปืน – สิ่งของมีคม – เนื้อสัตว์ที่มีส่วนผสมของหมู ไก่ และไข่ อย่างเช่น หมูแผ่น หมูหยอง – ยารักษาโรคที่ไม่มีใบสั่งจากแพทย์ – วัตถุอันตราย หรือวัตถุไวไฟ 3) สินค้านำเข้าที่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือใบอนุญาตประกอบการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า ได้แก่ – เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ – ยารักษาโรคบางชนิด – ผลไม้ ผักและพืชประเภทถั่วต่างๆ (nuts) – นม ผลิตภัณฑ์เนย และผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนมและเนย – พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช – น้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า (trademark) หรือมีลิขสิทธิ์ (copyright) การนําเข้าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด สินค้าประเภทอาหารแห้งหากต้องการนำเข้าอเมริกาควรส่งไม่เกิน 10 -20 กิโลกรัม หากเกินต้องมีเอกสารFood and Drug Administration (FDA) ควบคุมสินค้าอาหารและยา หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศุลกากรจะพิจารณา

กฎระเบียบการส่งออกอเมริกา

ในการจะส่งออกสินค้าประเทศอเมริกา ผู้ส่งออกต้องทราบว่าสินค้าที่จะส่งออกอเมริกาต้องได้รับใบอนุญาตการส่งออก (export license)  แต่สินค้าโดยส่วนใหญ่นั้นไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานในอเมริกาก่อนการส่งออก มีเพียงสินค้าบางประเภทที่ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานในประเทศอเมริกา ซึ่งผู้ส่งออกจะต้องตรวจสอบว่าสินค้านั้น เป็นสินค้าควบคุมการส่งออกของหน่วยงานในประเทศอเมริกาหรือไม่ และสินค้านั้นต้องไม่ใช่สินค้าห้ามนำเข้าในประเทศปลายทาง ภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศอเมริกาจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 สรุปแล้ว หากต้องการนำเข้าส่งออกอเมริกา จำเป็นต้องทราบข้อมูลคร่าวๆเหล่านี้ เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นและเป็นแนวทางก่อนจะมีการนำเข้าส่งออกอเมริกา หากสนใจนำเข้าส่งออกอเมริกา CPLINTER ให้บริการขนส่งสินค้าแบบครบวงจรในราคาที่เหมาะสม พร้อมบริการอื่นๆอีกมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นบริการแพ็คสินค้า เตรียมเอกสารสำหรับส่งออก เดินพิธีการขาเข้าและขาออก สนใจส่งออก-นำเข้า สินค้า ติดต่อสอบถามที่ Next Shipping ประเทศอเมริกา หรือสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศมหาอำนาจของโลก ทั้งด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งสามารถส่งออกและนำเข้าสินค้าได้ ในคลิปนี้เราได้ทำการสรุปสาระน่ารู้ ในการส่งของและนำเข้าจากประเทศอเมริกาที่สำคัญ และจำเป็นต้องทราบเป็นความรู้พื้นฐาน จะมีอะไรบ้างไปดูกัน

รีวิว Next Shipping ส่งของไปต่างประเทศ

Next Shipping ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เห็นคุณค่าเพื่อนร่วมงาน ใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหาร เมื่อบริการใช้หัวใจ ขอออกตัวว่านี่ครั้งแรกในการรีวิวเลยแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยาก ส่งของไปต่างประเทศ นะคะ พอดีกำลังจะส่งของ พวกเสื้อผ้ารองเท้าไปให้พี่ที่ออสเตรเลีย ไม่เคยส่งของไปต่างประเทศมาก่อน เราเลยหาอ่านรีวิวในเน็ต เราเลือกใช้บริการกับ Next Shipping เราลองหาข้อมูลใน Google ไปเจอเว็บที่นี่เค้ามีบริการรับสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านนะคะ(เเต่เราไปส่งของที่โกดังเองนะคะ) เเละที่นี่มีแพคกล่องให้ด้วย จริงๆเราเตรียมกล่องมาแล้วแพคแล้วแต่พี่เค้าก็จัดการรีแพคใหม่ให้ฟรี แพ็คดีย์มาก เพราะที่นี่เค้าจะเลือกวัดราคาจากน้ำหนักและปริมาตรกล่องเป็นหลัก เอกสารที่ให้เค้าก็มีแค่ชื่อผู้รับผู้ส่ง แล้วของข้างในเป็นอะไรค่าง่ายมากๆๆ ต้องขอบคุณที่ให้คำเเนะนำ ทุกขั้นตอนอย่างละเอียด เป็นกันเองมากๆ ใช้บริการกับที่นี้คือสะดวกสะบาย ออลืมบอกเลยของถึงออสภายใน 10 วันเร็วมากๆคะ สินค้าครบถ้วน ไม่มีชำรุดเลยคร่า เอาไว้มีโอกาสจะกลับมาใช้บริการใหม่ ขอบคุณพี่ๆทีมงานแพคของและโดยเฉพาะมากๆ เลยนะคะ น้องบริการเกินกว่าขอบเขตงานของน้องมาก น้องช่วยทุกอย่าง น้องลงพื้นที่ ช่วยดูของ เช็คของให้ คือให้คะแนน 100 น้องได้เกิน 100 เลย คือ Service beyond expectations คือขอบคุณจากใจเลย น้องเอิร์ธเลยนะคะ บริการดี ให้มากกว่าที่เราคาดหวัง

รับส่งของไปต่างประเทศ, ส่งพัสดุไปต่างประเทศ Kerry, ส่งของไปต่างประเทศใกล้ฉันส่งของไปต่างประเทศ DHLส่งพัสดุไปต่างประเทศ ราคาถูกส่งพัสดุไปต่างประเทศ ไปรษณีย์ไทยส่งของไปต่างประเทศ Kerry ราคา, ส่งของไปต่างประเทศ DHL ราคา, ส่งของไปต่างประเทศ Pantipส่งของไปต่างประเทศเกาหลีส่งของไปต่างประเทศ ขนส่งไหนดีส่งพัสดุไปต่างประเทศ ราคาถูก, ส่งพัสดุไปต่างประเทศ Pantipส่งพัสดุไปต่างประเทศ ใกล้ฉัน

ส่งของไปประเทศอเมริกา