ส่งอาหารแห้ง

การส่งอาหารแห้ง อาหารแปรรูปไปสหรัฐอเมริกา

หนึ่งช่องทางธุรกิจสำหรับ SMEs ไทย คือการ ส่งอาหารแห้ง อาหารแปรรูปไปสหรัฐอเมริกา หนึ่งในประเทศที่คนไทยไปอาศัย ทำงานหรือศึกษาต่อมากที่สุด ปีที่ผ่านมา ประเทศไทย ส่งอาหารแห้ง และอาหารแปรรูปไปอเมริกาจำนวนมาก ยิ่งในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาดทำให้การซื้อของที่ห้างฯ หรือซุเปอร์มาร์เก็ตไม่สะดวกอีกต่อไป ประกอบกับคนอเมริกันนิยมช้อปปิ้งทางออนไลน์เป็นปกติอยู่แล้ว ทำให้มีมูลค่าการซื้อขายออนไลน์กว่า 709.78 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดิม 18% การซื้อขายสินค้าจำพวกอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง เป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มที่เติบโตเร็ว และมียอดซื้อพุ่งก่อนจะเกิดการแพร่ระบาดของโควิดด้วย ทั้งหมดนี้ ทำให้ภาพรวมการส่งของไปอเมริกาโดยเฉพาะอาหารแห้งและอาหารแปรรูปนั้นคึกคักมาก Next Shiping จึงทำการรวบรวม Check List การส่งสินค้าไปอเมริกา มองหาช่องทางสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริม หรือจะส่งอาหารไปให้เพื่อนๆ ครอบครัวในอเมริกาได้เหมือนกัน เคล็ดลับการส่งอาหารไปสหรัฐอเมริกาให้ราบรื่น ข้อแรกที่ต้องรู้คือ อาหารสด ไม่สามารถนำส่งไปต่างประเทศผ่านเครือข่ายการขนส่งด่วนทางอากาศของ Next Shiping ได้ เพราะถือเป็น Perishable Goods ซึ่งอาจเน่าเสียในระหว่างขนส่ง ส่วนอาหารแห้งและอาหารแปรรูปสามารถส่งไปอเมริกาได้ และต้องไม่ใช่อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ทุกชนิด เช่น ไส้กรอก แฮม หรือ หมูแผ่น เป็นต้น ยกเว้น ปลาและสัตว์ทะเล

การนำเข้าอาหารประเภทปลาหรือผลิตภัณฑ์ปลาของสหรัฐอเมริกา

อาหารประเภทปลา หรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเนื้อปลา สามารถส่งไปยังอเมริกาได้ ยกเว้น ปลา Siluriformes คือ อันดับปลาหนัง หรือตระกูลปลาหนัง เป็นปลากระดูกแข็ง ปลาประเภทนี้มีจำนวนปลามากถึง 35 วงศ์ และ 2,867 ชนิด ตัวอย่างวงศ์ที่สำคัญและพบในประเทศไทยและไม่สามารถส่งไปอเมริกาได้ ได้แก่

 • วงศ์ปลาขยุย (Akysidae) เช่น ปลาขยุย
 • วงศ์ปลาดัก (Amblycipitidae) เช่น ปลาดัก
 • วงศ์ปลากดทะเล (Ariidae) เช่น ปลาริวกิว, ปลาอุก
 • วงศ์ปลากด (Bagridae) เช่น ปลาแขยง ปลากด ปลามังกง
 • วงศ์ปลากะแมะ (Chacidae) เช่น ปลากะแมะ
 • วงศ์ปลาดุก (Clariidae) เช่น ปลาดุกด้าน ปลาดุกอุย
 • วงศ์ปลาแค้ขี้หมู (Erethistidae) เช่น ปลาแค้ขี้หมู
 • วงศ์ปลาจืด (Heteropneustidae) เช่น ปลาจืด
 • วงศ์ปลาแค้ (Sisoridae) เช่น ปลาค้างคาว, ปลายะคุย
 • วงศ์ปลาดุกทะเล (Plotosidae) เช่น ปลาดุกทะเล ปลาปิ่นแก้ว
 • วงศ์ปลาสวาย (Pangasiidae) เช่น ปลาสังกะวาด ปลาเผาะ ปลาโมง ปลาบึก ปลาเทโพ ปลาเทพา
 • วงศ์ปลาหวีเกศ (Schilbeidae) เช่น ปลาสังกะวาด ปลายอนทอง ปลายอนโล่
 • วงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Siluridae) เช่น ปลาก้างพระร่วง ปลาเบี้ยว ปลาสายยู ปลาปีกไก่ ปลาชะโอน ปลาค้าว

การส่งอาหารแห้งหรืออาหารแปรรูปไปอเมริกา

การส่งอาหาร Non-Homemade Product ไปอเมริกา สำหรับ “Non-Homemade Product” หมายถึง อาหารแปรรูป หรืออาหารแห้ง ที่ผลิตจากโรงงาน และจัดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า หรือซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป เช่น อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มันฝรั่งทอด ฯลฯ เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในการบริโภคและเหมาะกับการส่งออกเพราะ โดยทั่วไปจะมีบรรจุภัณฑ์มิดชิด ผ่านการรับรองด้านอาหารจากหน่วยงานในท้องถิ่น เก็บได้นาน ข้อควรรู้ในการการขนส่งอาหารประเภท Non-Homemade มีประเภทของอาหารและจุดประสงค์ในการส่ง ห้ามส่งอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ทุกชนิด เช่น ไส้กรอก แฮม หรือ หมูแผ่น เป็นต้น ห้ามส่งอาหารสด ผักผลไม้ที่ยังไม่ได้ถูกแปรรูปให้เป็นอาหารแห้งหรืออาหารสำเร็จรูปอื่นๆ ห้ามส่งอาหารหรือสินค้าที่จำเป็นต้องคงสภาพอุณหภูมิหรือเก็บความเย็นเพราะการขนส่งจะไม่สามารถรักษาอุณหภูมิของสินค้าได้ ถ้าจะส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประเภทนมวัวหรือนมแพะที่เป็นนมผงหรือนมสดไปอเมริกา จะต้องมีใบอนุญาตนำเข้า สหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า USDA Import Veterinary Permit ปลา อาหารทะเลแปรรูป หรือผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามที่แปรรูปมาจากสัตว์น้ำ เช่น ปลากระป๋อง ปลาตากแห้ง กุ้งแห้ง ขนมปลาเส้น สามารถส่งไปสหรัฐอเมริกาได้ แต่ต้องผ่านกรรมวิธีการถนอมอาหารและการแปรรูปที่ถูกต้อง โดยจะต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม และเป็นไปได้ต่อการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น

ปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาไปอเมริกา

ปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาสามารถขนส่งออกจากไทยได้โดยมีเงื่อนไข ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของปลาหรือสัตว์น้ำ ไม่เกิน 20% (ดูที่ฉลากส่วนประกอบของตัวผลิตภัณฑ์) สามารถส่งออกได้ปกติ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของปลาหรือสัตว์น้ำ เกิน 20% (ดูที่ฉลากส่วนประกอบของตัวผลิตภัณฑ์) ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสัตว์น้ำ มีใบอนุญาตส่งออกจากกรมประมง และเดินพิธีการส่งออกเต็มรูปแบบ ห่อหรือบรรจุภัณฑ์ (Packaging) การส่งอาหารไปยังต่างประเทศนั้น แม้จะเป็นอาหารแห้งหรืออาหารแปรรูปก็ต้องได้รับการบรรจุหีบห่อที่แน่นหนาโดยการซีลหรือปิดสุญญากาศ  (Vacuum Packaging) เพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือซึมเลอะของอาหารในระหว่างการขนส่ง ฉลากอาหาร (Label): ต้องมีฉลากที่มีข้อมูลสำคัญเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อสินค้า (Product name) ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต (Manufacturer name & address) ส่วนผสม (Ingredients) น้ำหนัก (Net Weight) วันหมดอายุ (Expiry Date) ประเทศที่ผลิต (Country of Origin) เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการส่งอาหารไปอเมริกา แนะนำให้สแกนฉลากอาหาร และปรินท์แนบไปกับ invoice เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบของศุลกากรขาเข้าของฝั่งอเมริกา

การส่งอาหารทะเลแปรรูปไปให้บุคคลไปอเมริกา

รายละเอียดและข้อจำกัดในการส่งออกอาหารแปรรูปแบบ Non-Homemade ไม่ต้องใช้ใบอนุญาตส่งออก ไม่ต้องดำเนินพิธีการขาออก ปริมาณในการส่งออกอาหารแปรรูปแบบ Non-Homemade การส่งไปให้บุคคล (ไม่ใช่เพื่อขายให้กับบริษัท) ให้จัดส่งใน “ปริมาณที่เหมาะสม” หรือปริมาณเหมาะสำหรับการบริโภคต่อคน (ตามดุลพินิจของศุลกากร) การส่งออกโดยระบุว่าส่งไปเพื่อการค้าขาย สามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวน การระบุมูลค่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ จะต้องระบุมูลค่าตามจริง โดยหากมีมูลค่าเกิน $800 จะต้องทำ Prior Notice ก่อนส่งสินค้า การขน ส่งอาหารแห้ง และอาหารแปรรูป แบบ Homemade product ไปสหรัฐอเมริกา Homemade product คืออาหารที่ผลิตหรือทำเองจากที่บ้าน หรือในครัวเรือน เช่น ผลิตภัณฑ์ OTOP หรือขนมที่ทำเองจากที่บ้าน เช่น คุกกี้ ขนมปังกรอบ เป็นต้น ประเภทของอาหารและจุดประสงค์ในการส่งอาหาร การส่งออกอาหารแห้งหรืออาหารแปรรูปไปอเมริกา จะต้องเป็นการส่งออกเพื่อบุคคลถึงบุคคลเท่านั้น ห้ามเป็นการส่งออกเพื่อนำไปทำการค้าโดยเด็ดขาด ปริมาณที่ส่งออกต้องถูกจำกัดปริมาณ เพื่อความเป็นไปได้และเหมาะสมในการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้นปลา อาหารทะเลแปรรูป หรือผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามที่แปรรูปมาจากสัตว์น้ำ เช่น ปลากระป๋อง ปลาตากแห้ง กุ้งแห้ง ขนมปลาเส้น สามารถส่งไปสหรัฐอเมริกาได้ แต่ต้องผ่านกรรมวิธีการถนอมอาหารและการแปรรูปที่ถูกต้อง โดยจะต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม และเป็นไปได้ต่อการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น

รับส่งของไปต่างประเทศ, ส่งพัสดุไปต่างประเทศ Kerry, ส่งของไปต่างประเทศใกล้ฉันส่งของไปต่างประเทศ DHLส่งพัสดุไปต่างประเทศ ราคาถูกส่งพัสดุไปต่างประเทศ ไปรษณีย์ไทยส่งของไปต่างประเทศ Kerry ราคา, ส่งของไปต่างประเทศ DHL ราคา, ส่งของไปต่างประเทศ Pantipส่งของไปต่างประเทศเกาหลีส่งของไปต่างประเทศ ขนส่งไหนดีส่งพัสดุไปต่างประเทศ ราคาถูก, ส่งพัสดุไปต่างประเทศ Pantipส่งพัสดุไปต่างประเทศ ใกล้ฉัน

ส่งอาหารแห้ง