หลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมงานด้าน digital image processing ด้วย MATLAB

พื้นฐานผู้เข้าอบรม :
• สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้


หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับใคร:
• บุคคลที่สนใจการสร้างระบบ digital image processing และนำไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม
• ผู้ที่ต้องการใช้งาน digital image processing ทั่วไปไม่สามารถตอบโจทย์ได้


เมื่อจบ Workshop คณุ จะได้อะไร? ทำอะไรได้บ้าง?
• สามารถสร้างและออกแบบ digital image processing ได้
• สามารถเขียนโค้ด digital image processing ด้วย MATLAB ได้

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย
1. Introduction
2. Image Enhancement
3. Region-of-interest (ROI)
4. Image segmentation
5. Color space / color detection
6. Morphological processing
7. Feature extraction (contour feature)
8. Machine Learning: neural network

อุปกรณ์ที่ลูกค้าจะต้องนำมาเอง เพื่อใช้ในการอบรม:
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่องต่อท่าน (แนะนำ Notebook computer, ระบบปฏิบัติการ Window หรือ OSX)
2. โปรแกรม MATLAB


*Bonus: แจก code และ E-book ในการเรียนการสอน

 

หลักสูตรอบรมราคา 5,500 บาท