หลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรม PYTHON แบบเบื้องต้น

พื้นฐานผู้เข้าอบรม :
• สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
• มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาบ้าง เช่น C/C++

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับใคร:
• บุคคลที่สนใจในพื้นฐานการเขียนโปรแกรม python
• ผู้ที่ต้องการใช้งาน โปรแกรม python ทั่วไปไม่สามารถตอบโจทย์ได้

เมื่อจบ Workshop คณุ จะได้อะไร? ทำอะไรได้บ้าง?
• สามารถเขียนโปรแกรม python ได้
• สามารถเข้าใจ โปรแกรม python ได้

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย

 1. คอมพิวเตอร์เบื้องต้นก่อนเขียนโปรแกรม
 2. การเตรียมซอฟต์แวร์สำหรับระบบคอมพิวเตอร์
 3. การเขียนโปรแกรมในแบบที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้
 4. รู้จักไพธอนและเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม
 5. การเขียนโปรแกรมไพธอนเบื้องต้น
 6. ชนิดข้อมูล นิพจน์ และตัวดำเนินการ
 7. การดำเนินการกับข้อมูลในไพธอน
 8. โครงสร้างการควบคุมแบบมีทางเลือก
 9. โครงสร้างการควบคุม
 10. ฟังก์ชัน
 11. การจัดการแฟ้มข้อมูล
 12. เรียนรู้การสร้างกราฟิกง่ายๆ กับโมดูลเต่า ไพธอน

อุปกรณ์ที่ลูกค้าจะต้องนำมาเอง เพื่อใช้ในการอบรม:
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่องต่อท่าน (แนะนำ Notebook computer, ระบบปฏิบัติการ Window หรือ OSX)
2. โปรแกรม python

*Bonus: แจก code และ E-book ในการเรียนการสอน

หลักสูตรอบรมราคา 5,500 บาท