หลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรม MATLAB แบบเบื้องต้น

พื้นฐานผู้เข้าอบรม :
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับใคร:
บุคคลที่สนใจเขียนโปรแกรม MATLAB

เมื่อจบ Workshop คุณจะได้อะไร? ทำอะไรได้บ้าง?
สามารถสร้างและออกแบบ MATLAB ได้
• สามารถเขียนโค้ด MATLAB ได้

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย

บทที่ 1 รู้จักกับ MATLAB
บทที่ 2 เทนเซอร์และอาร์เรย์
บทที่ 3 ตัวดำเนินการอาร์เรย์
บทที่ 4 สตริง (String) ใน MATLAB
บทที่ 5 การเขียนโปรแกรม MATLAB
บทที่ 6 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
บทที่ 7 กราฟิกและการวาดกราฟ
บทที่ 8 การเขียนโปรแกรมส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (GUI)

บทที่ 9 การใช้งาน MATLAB ร่วมกับโปรแกรมภาษาอื่น
บทที่ 10 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วย Symbolic Math Toolbox
บทที่ 11 การเชื่อมต่อกับ MS SQL server

อุปกรณ์ที่ลูกค้าจะต้องนำมาเอง เพื่อใช้ในการอบรม:
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่องต่อท่าน (แนะนำ Notebook computer, ระบบปฏิบัติการ Window หรือ OSX)
2. โปรแกรม MATLAB

*Bonus: แจก code และ E-book ในการเรียนการสอน

หลักสูตรอบรมราคา 4,500 บาท