หลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมงานด้าน digital image processing ด้วย python

พื้นฐานผู้เข้าอบรม :
• สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
• มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาบ้าง เช่น C/C++

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับใคร:
• บุคคลที่สนใจการสร้างระบบ digital image processing และนำไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม
• ผู้ที่ต้องการใช้งาน digital image processing ทั่วไปไม่สามารถตอบโจทย์ได้

เมื่อจบ Workshop คณุ จะได้อะไร? ทำอะไรได้บ้าง?
• สามารถสร้างและออกแบบ digital image processing ได้
• สามารถเขียนโค้ด digital image processing ด้วย python ได้

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย
1. Introduction
2. Image Enhancement
3. Region-of-interest (ROI)
4. Image segmentation
5. Color space / color detection
6. Morphological processing
7. Feature extraction (contour feature)
8. Machine Learning: neural network

อุปกรณ์ที่ลูกค้าจะต้องนำมาเอง เพื่อใช้ในการอบรม:
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่องต่อท่าน (แนะนำ Notebook computer, ระบบปฏิบัติการ Window หรือ OSX)
2. โปรแกรม python

  1. ลง Library ของ OpenCV และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    *Bonus: แจก code และ E-book ในการเรียนการสอน

หลักสูตรอบรมราคา 8,500 บาท