อุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ

อุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ และช่วยลดคนทำงานด้วยระบบ AI

อุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ AI Security เพิ่มความปลอดภัยเครือข่าย ด้วยปัญญาประดิษฐ์ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคดิจิทัลนี้ มีการใช้ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) มาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น ด้วยเพราะความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนสูงในเวลาที่ต่ำกว่าที่มนุษย์จะทำได้ โดยในปัจจุบันมีธุรกิจ อุตสาหกรรมมากมายที่เริ่มใช้ AI นี้แล้ว ตั้งแต่ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม ตลอดจนการใช้เพื่อเสริมความปลอดภัยระบบรักษาความปลอดภัย IT เช่น การนำ AI มาใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการถูกโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งแม้มนุษย์อาจจะสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยการผลัดเปลี่ยนกันทำ แต่ข้อได้เปรียบของ AI คือ ไม่มีวันหลงลืม ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ไม่มี burn out และที่สำคัญไม่มีอคติเหมือนมนุษย์ อุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ และช่วยลดคนทำงานด้วยระบบ AI ในวงการป้องกันภัยไซเบอร์ที่นำ AI เข้ามาช่วย เป็นการนำ “การวิเคราะห์พฤติกรรม” เข้ามาใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อประเมินความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งและเลือกแนวทางในการตอบโต้ต่อภัยไซเบอร์นั้น ๆ วิธีการนี้ช่วยให้ตัวโปรแกรมสามารถเรียนรู้และสร้างข้อกำหนดได้ด้วยตัวเองโดยอาศัยการติดตามและศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนเครือข่าย ยิ่งโปรแกรมอยู่ในระบบนานเท่าใด ระยะเวลาในการเรียนรู้ยิ่งมากขึ้นทำให้การแจ้งเตือนภัยมีความแม่นยำขึ้น ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI เพื่อช่วยงานความปลอดภัยทางไซเบอร์

 • การสร้างแบบจำลองด้านพฤติกรรมของผู้ใช้
  อุปกรณ์ AI ตรวจจับ ตรวจสอบ และช่วยลดคนทำงานด้วยระบบ AI ช่วยสร้างแบบจำลองเพื่อศึกษาและตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใช้งานในระบบขององค์กร เพื่อคัดกรองพนักงานบางรายที่ประพฤติไม่ไว้วางใจ เช่น กรณีมีพนักงานพยายามแอบลักข้อมูลการเข้าสู่ระบบของพนักงานรายอื่นเพื่อนำบัญชีนั้นไปใช้ก่ออาชญากรรมไซเบอร์ AIเรียนรู้พฤติกรรมจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมาในอดีตของผู้ใช้รายนั้นเพื่อจำแนกพฤติกรรมที่ผิดปกติวิสัย มาสร้างเป็นสัญญาณเตือนของการโจมตี เมื่อนั้น AI สามารถโต้ตอบการโจมตีโดยการบล็อคการเข้าระบบของผู้ใช้รายนั้นชั่วคราวหรือทำการแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการ เป็นต้น
 • การนำใช้ AI มาใช้ใน Antivirus
  อุปกรณ์ AI ตรวจจับ ตรวจสอบ และช่วยลดคนทำงานด้วยระบบ AI Antivirus คือ Antivirus ที่นำเอาความสามารถของ AI มาใช้ในการตรวจจับพฤติกรรมภายในระบบและเครือข่ายที่มีเหตุการณ์ผิดปกติต่าง ๆ โดยทำการวิเคราะห์และจำแนกพฤติกรรมที่ผิดปกติออกมาเพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าเป็นการกระทำจาก ไวรัส หรือ มัลแวร์ หรือไม่ ทำให้เมื่อพบมัลแวร์เข้าสู่เครือข่าย AI Antivirus จะตรวจจับได้ทันที ซึ่งต่างจากโปรแกรม Antivirus ในอดีตที่ใช้วิธีการตรวจสอบพฤติกรรมจากฐานข้อมูล (Virus Definition) ซึ่งหากฐานข้อมูลดังกล่าวไม่ได้อัปเดต ก็อาจทำให้มัลแวร์หลุดรอดเข้าสู่ระบบมาได้
 • การวิเคราะห์เครือข่ายและระบบแบบอัตโนมัติ
  อุปกรณ์ AI ตรวจจับ ตรวจสอบ และช่วยลดคนทำงานด้วยระบบ AI การวิเคราะห์ระบบหรือเครือข่ายโดยใช้คนเป็นไปได้ยากมากเนื่องจากปริมาณของข้อมูลที่เกิดจากกิจกรรมใน Network นั้นมีจำนวนมหาศาล ซึ่งการทำงานดังกล่าวสามารถนำเอาระบบอัตโนมัติมาช่วยให้การทำงานได้ เพราะระบบอัตโนมัติที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลในเหตุการณ์ปัจจุบันกับข้อมูลเชิงสถิติในอดีตได้ ด้วยวิธีดังกล่าว AI จึงสามารถตรวจจับการบุกรุกเครือข่ายหรือระบบได้เป็นอย่างดีโดยไม่ต้องใช้คน
 • การวิเคราะห์ภัยที่แฝงมากับอีเมล
  อุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ และช่วยลดคนทำงานด้วยระบบ AI แฮกเกอร์ยังคงนิยมใช้อีเมลเป็นเครื่องมือในการแทรก URLs และเอกสารแนบเพื่อใช้ในการโจมตีแบบฟิชชิ่ง โปรแกรมอีเมลที่มี AI จะทำการตรวจสอบ URLs ที่แนบมาอย่างละเอียด โดยการทดลองคลิกที่ URLs (ใน sandbox) เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของภัยฟิชชิ่ง นอกจากนี้ AI ยังใช้เทคนิคตรวจจับความผิดปกติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ส่ง ข้อความ รวมถึงไฟลน์แนบ เพื่อนำมาระบุความเสี่ยง

องค์กรระดับโลกที่นำมาระบบ AI มาใช้ในการป้องกันภัยไซเบอร์

อุปกรณ์ AI ตรวจจับ ตรวจสอบ และช่วยลดคนทำงานด้วยระบบ AI สามารถลดอัตราการฉ้อโกงให้เหลือเพียง 0.32% ของรายได้โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบ Deep Learning ที่ซับซ้อนเพื่อวิเคราะห์การทำธุรกรรมการเงินแบบเรียลไทม์ มีระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ภายในเครือข่ายที่ใช้ AI ในการบริหารจัดการและประเมินความเสี่ยง เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและการบริหารจัดการกับภัยที่มีความรุนแรงได้ดียิ่งขึ้น บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น Duke Energy, BP หรือ Honeywell ต่างใช้ AI เพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบเซ็นเซอร์แบบเรียลไทม์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหรือหายนะที่อาจเกิดขึ้นได้ ความจำเป็นในการใช้ AI สำหรับงานป้องกันภัยไซเบอร์ สถาบันวิจัย Capgemini (บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกในด้าน Technology Services และ Digital Transformation) ได้ทำการสำรวจกลุ่มผู้บริหารอาวุโส 850 คนจาก 7 อุตสาหกรรม ตั้งแต่วงการค้าปลีก, การธนาคาร, การประกันภัย, ยานยนต์, สาธารณูปโภคและโทรคมนาคม พบข้อมูลที่สนับสนุนที่ว่า AI เป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างความปลอดภัยให้แก่ระบบและเครือข่ายออนไลน์ อุปกรณ์ AI ตรวจจับ ตรวจสอบ และช่วยลดคนทำงานด้วยระบบ AI มีประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจจับการฉ้อโกง การตรวจจับมัลแวร์ การกำหนดค่าความเสี่ยงในกรณีที่มีความพยายามสุ่มล็อกอินเข้าสู่ระบบและการตรวจจับการบุกรุก 80% ของผู้บริหารธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมเชื่อว่าองค์กรของพวกเขาจะไม่สามารถตอบโต้การโจมตีทางไซเบอร์โดยปราศจาก AI ได้ 51% ขององค์กรส่วนใหญ่พึ่งพา AI สำหรับการตรวจจับภัยคุกคาม การพยากรณ์ภัยไซเบอร์และการตอบโต้การโจมตี 75% ขององค์กรต่าง ๆ พึ่งพาแพลตฟอร์มและโซลูชัน AI สำหรับความปลอดภัยของเครือข่าย

การนำ AI มาใช้ในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

อุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ และช่วยลดคนทำงานด้วยระบบ AI การนำ AI มาใช้ในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมาพบว่า เกือบ 1 ใน 5 ของบรรดาองค์กรที่ได้ทำการสำรวจได้ใช้ AI มาตั้งแต่ก่อนปี 2562 อยู่แล้ว และการใช้ AI ดังกล่าว มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเกือบ 2 ใน 3 วางแผนที่จะใช้ AI ให้ได้ภายในปี 2563 นี้ด้วยการโจมตีทางไซเบอร์ที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีอัตราสูงขึ้น ท่ามกลางปัญหาด้านบุคคลากรที่เชี่ยวชาญในภาคธุรกิจความปลอดภัยไซเบอร์ที่มีจำนวนจำกัด ข้อด้อยของการใช้มนุษย์ในการวิเคราะห์ภัยเมื่อเทียบกับสมรรถนะของ AI นำไปสู่ความท้าทายด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัว จากนี้ไปดูเหมือนเทคโนโลยี AI จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกมแมวไล่จับหนูระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ฯ และแฮกเกอร์มีความร้อนระอุขึ้นแน่นอน

อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงานอุปกรณ์ AI ให้เช่าในบริษัทอุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงเรียนอุปกรณ์ AI ให้เช่าในอุปกรณ์ AI ให้เช่าในหน่วยงานรัฐอุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ และช่วยลดคนทำงานด้วยระบบ AIการเก็บข้อมูลจะถูกเก็บใน Excel / Cloud Serverโปรแกรมลงทะเบียนเข้าทำงานนักเรียนเข้าเรียนด้วยการสแกนใบหน้าโปรแกรมรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์เข้าออกลาดจอดรถเข้าออกหมู่บ้านโปรแกรมวัดน้ำหนักสิ่งมีชีวิตในโรงเรือนโปรแกรมวัดขนาดวัตถุโปรแกรมนับคนเข้าออกอาคารโปรแกรมตรวจจับหมวกกันน็อคโปรแกรมนับวัตถุบนสายพานโปรแกรมอ่านตัวอักษร OCRโปรแกรมตรวจจับและนับยานพาหนะโปรแกรมตรวจจับอารมณ์บนใบหน้าโปรแกรมอ่าน Barcodeโปรแกรมวัดความสูงของวัตถุด้วยหลักการ 2 กล้องโปรแกรมคัดแยกสีของวัตถุบนสายพานโปรแกรมนับประชากรบนถนน

อุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ