ขอนำเสนออุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงาน/บริษัท/โรงเรียน/หน่วยงานรัฐ เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ และช่วยลดคนทำงานเ่วยระบบ AI

เรามีอุปกรณ์ AI ให้เช่า ดังนี้

 • โปรแกรมลงทะเบียนเข้าทำงาน\นักเรียนเข้าเรียนด้วยการสแกนใบหน้า
 • โปรแกรมรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์เข้าออกลาดจอดรถ\เข้าออกหมู่บ้าน
 • โปรแกรมวัดน้ำหนักสิ่งมีชีวิตในโรงเรือน
 • โปรแกรมวัดขนาดวัตถุ
 • โปรแกรมนับคนเข้าออกอาคาร
 • โปรแกรมตรวจจับหมวกกันน็อค
 • โปรแกรมนับวัตถุบนสายพาน
 • โปรแกรมอ่านตัวอักษร OCR
 • โปรแกรมตรวจจับและนับยานพาหนะ
 • โปรแกรมตรวจจับอารมณ์บนใบหน้า
 • โปรแกรมอ่าน Barcode
 • โปรแกรมวัดความสูงของวัตถุด้วยหลักการ 2 กล้อง
 • โปรแกรมคัดแยกสีของวัตถุบนสายพาน
 • โปรแกรมนับประชากรบนถนน/ในงานนิทรรศการ

การเก็บข้อมูลจะถูกเก็บใน Excel / Cloud Server