โปรแกรมรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์

โปรแกรมรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์ตรวจคุณสมบัติของระบบ

โปรแกรมรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์ ใช้ Video Loop Detector ในการตรวจจับป้ายทะเบียน ไม่ต้องติดตั้ง coil หรือ sensor เพื่อตรวจจับรถยนต์ รองรับการใช้งานกับกล้องระบบ Analog และระบบ IP Camera ตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ พร้อมเก็บภาพป้ายทะเบียนรถยนต์ และภาพรถยนต์เต็มคัน โดยไม่จับคนหรือสัตว์ ความแม่นยำ 90% สำหรับตัวเลขและตัวหนังสือบนแผ่นป้าย ความแม่นยำ 80% สำหรับจังหวัดขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของกล้อง ความแม่นยำ 60% สำหรับการตรวจจับยี่ห้อรถ ความแม่นยำ 60% สำหรับสีของรถขึ้นอยู่กับสภาพแสง ระบบรองรับการแยกประเภทป้ายทะเบียนตามประเภทรถยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก รถแท็กซี่ รองรับการอ่านและแปลงตัวอักษร ตัวเลข และตัวอักษรหมวดจังหวัดได้ รองรับการตรวจจับป้ายทะเบียนรถได้แบบสองทางเดินหน้าถอยหลัง โปรแกรมรู้จำ ป้ายทะเบียนรถยนต์ ระบบรองรับความเร็วในการตรวจจับที่ 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติกล้องที่นำมาใช้เป็นหลัก สามารถใช้งานเป็นระบบอ่านป้ายทะเบียนแบบเคลื่อนที่โดยติดตั้งบนรถตรวจการณ์เคลื่อนที่ Mobile Patrol Car ได้ มีระบบแจ้งเตือน VIP, Member, Blacklist มีระบบจัดเก็บข้อมูลลงในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถลบข้อมูลแบบอัตโนมัติกรณีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใกล้เต็มโดยสามารถกำหนดการเก็บข้อมูลล่าสุดได้ โปรแกรมรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์ มีระบบสำรองข้อมูลลง CD ,DVD , Hard disk และอุปกรณ์อื่นได้ รองรับการจัดเก็บรูปถ่ายป้ายทะเบียน และรถยนต์ โดยสามารถค้นหาข้อมูลจาก วันที่ หรือเวลา ได้ มีระบบอ่านออกเสียงเลขทะเบียนรถยนต์ และแจ้งเตือน Blacklist VIP ได้ทันทีโดยใช้เทคโนโลยี Text to Voice สามารถทำงานแบบ Real Time Synchronize กับฐานข้อมูลอื่นๆ ภายนอกเพื่อเชื่อมต่อกับส่วนกลางได้ รองรับป้ายทะเบียนรถยนต์ทุกประเภทที่รับรองโดยกรมขนส่งทางบก มีระบบส่งข้อมูลภาพผ่าน File transfer protocol (FTP)

โปรแกรมรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์

โปรแกรมรู้จำ ป้ายทะเบียนรถยนต์ ระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ โปรแกรมตรวจจับป้ายทะเบียนรถระบบกล้องอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์/มอเตอร์ไซต์ และโปรแกรมตรวจจับป้ายทะเบียนรถ PPA License Plate ผู้นำความถูกต้องแม่นยำระดับสูงสุด ถึง 99% ผู้ใช้งานกว่า 1,000 กล้อง ตำรวจใช้ทั่วประเทศ รองรับป้ายพิเศษ รับผิดชอบสินค้าตรงสเปค โปรแกรมรู้จำ ป้ายทะเบียนรถยนต์ เป็นระบบอ่านป้ายทะเบียนรถ และโปรแกรมตรวจจับป้ายทะเบียนรถ บริษัทแรกของไทย ตั้งแต่ปี 2006 จุดเด่นคือความแม่นยำระดับสูงสุด ถึง 99% มีความสามารถหลายหลาย รองรับป้ายแดง ป้ายเขียว ป้ายรถจักรยานยนต์ รถทูต ทหาร ตำรวจ รถประเทศ AEC (ลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมทั้งชื่อเมือง) ยี่ห้อรถ สีรถ สีป้าย ฯลฯ เปิดไม้กั้นจากป้ายทะเบียนโดยไม่ต้องจอดรถภายใน 1 วินาที และแจ้งรถ Blacklist ได้ นอกจากนั้น ด้วยความเข้าใจเทคโนโลยีหลากหลายถึงแก่นแท้ ทั้ง Software และ Hardware รวมทั้ง AI, Big Data, ALPR, OCR, Image Processing, Cloud, IoT และความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ บวกกับความทุ่มเทพัฒนาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี เราได้หลอมรวมแก่นของเทคโนโลยีเหล่านี้ไว้ใน PPA License Plate อย่างลงตัวจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท่านจึงมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบอ่านป้ายทะเบียนรถ PPA License Plate ได้อย่างแท้จริง หน่วยงานราชการที่สำคัญ กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ, ตำรวจปราบปรามยาเสพติด, กรมการขนส่งทางบก, การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย, กรมท่าอากาศยาน (ทั่วประเทศ), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กรมทางหลวง, ด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก กรมทางหลวงชนบท (ทั่วประเทศ) ฯลฯ

โปรแกรมรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์หน่วยงานเอกชนที่สำคัญ

โปรแกรมรู้จำ ป้ายทะเบียนรถยนต์ อ่านป้ายทะเบียน กรณี ขับเร็ว อ่านป้าย เวลากลางคืน กล้องเดียว 2 ช่องทาง อ่านป้ายรถจักรยานยนต์ อ่านป้ายเมื่อฝนตกหนัก อ่านป้ายทะเบียนรถ AEC เปิดไม้กั้นด้วยป้ายทะเบียนรถ เหมาะสำหรับ ตรวจสอบรถยนต์ Smart City จุดตรวจ ด่านตรวจ ต่างๆ รักษาความปลอดภัยประตูเข้าออกแต่ละสาขา ค้นหารถหาย รถต้องสงสัย ทำ Promotion/CRM ลูกค้าสมาชิก ลูกค้า VIP จากเลขป้ายทะเบียนรถ  ตรวจสอบการเก็บเงิน ค่าจอดรถ, การชั่งน้ำหนักสินค้ารถบรรทุก, ค่าทางด่วน เปิดไม้กั้นอัตโนมัติ จากเลขป้ายทะเบียนรถสำหรับลูกบ้านหมู่บ้าน คอนโดมิเนียม โปรแกรมรู้จำ ป้ายทะเบียนรถยนต์ เครื่องอ่านป้ายทะเบียนรถ ความแม่นยำสูงอันดับหนึ่ง จากการใช้งานจริงที่มีทั้งป้ายทะเบียนถลอก มีสิ่งสกปรก ทั้งกลางวัน กลางคืน ฝนตก หมอกลง ฯลฯ รองรับป้ายทะเบียนไทยหลากหลายประเภท เช่น รถยนต์ทั่วไป รถจักรยานยนต์ (รวมชื่อจังหวัด) รถทหาร รถตำรวจ รถสถานทูต ฯลฯ และป้ายทะเบียนหลากหลายประเทศ เช่น ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฯลฯ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (รวมชื่อเมือง) ในขณะเดียวกัน โปรแกรมรู้จำ ป้ายทะเบียนรถยนต์ Black List Alert แจ้งเตือนทันทีที่พบรถต้องสงสัย ค้นหารถจากเลขทะเบียน เช่น รถต้องสงสัย ค้นหาเจอทันที ด้วยปุ่ม Search เลขทะเบียน 1 กล้อง รองรับสูงสุด 4 ช่องทาง Last Pass เปรียบเทียบรถ กับจุดตรวจล่าสุดที่รถวิ่งผ่าน รวมทั้งภาพรถ สถานที่ เวลา  วิเคราะห์ประเภทการจดทะเบียนรถยนต์ ยี่ห้อรถ สีรถ สีป้าย ALPR Camera รองรับการติดตั้งแบบ edge ที่กล้องอ่านป้ายทะเบียน ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์

โปรแกรมรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์รองรับการติดตั้งบนรถยนต์

โปรแกรมรู้จำ ป้ายทะเบียนรถยนต์ รองรับการใช้งานหลายหลายรูปแบบเริ่มตั้งแต่ระบบ 1 กล้อง จนถึงหลักพันกล้อง สามารถเลือกซื้อได้ทั้งแบบ Full System Full Service สำหรับ End User หรือ เฉพาะโปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถ สำหรับ System Integrator ติดตั้งง่าย เพียงตั้งกล้อง CCTV ให้เห็นเลขทะเบียนชัดสำหรับคนอ่าน เพราะโปรแกรม PPA มีความสามารถใกล้เคียงมนุษย์ โดยส่วนสำคัญของระบบอ่านป้ายทะเบียนรถอยู่ที่ความสามารถของซอฟต์แวร์ มี API รองรับการพัฒนาเชื่อมต่อกับระบบอื่น ดูข้อมูลรวมทุกกล้อง จากทุก Detector แบบ real time โปรแกรมรู้จำ ป้ายทะเบียนรถยนต์ ควบคุมระบบทั้งระบบกราฟสถิติ แสดงปริมาณรถเข้าออก ในแต่ละวัน/เดือน/ปี สามารถเลือกดูสถิติตาม กล้อง/สถานที่ ประเภทการจดทะเบียนรถ และยี่ห้อรถ สามารถใช้วิเคราะห์ รถหนาแน่นช่วงเวลาใด ช่องทางใด Sync ข้อมูลระหว่าง Command Center สำนักงานใหญ่ และ Command Center สาขา/พื้นที่ โปรแกรมรู้จำ ป้ายทะเบียนรถยนต์ มีจำหน่ายทั้งแบบ Full System หรือ เฉพาะซอฟต์แวร์ Command Center มีหลายรุ่นให้เลือกซื้อตามความต้องการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Datasheet ทดลองใช้ฟรีโปรแกรมรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์

อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงานอุปกรณ์ AI ให้เช่าในบริษัทอุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงเรียนอุปกรณ์ AI ให้เช่าในอุปกรณ์ AI ให้เช่าในหน่วยงานรัฐอุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ และช่วยลดคนทำงานด้วยระบบ AIการเก็บข้อมูลจะถูกเก็บใน Excel / Cloud Serverโปรแกรมลงทะเบียนเข้าทำงานนักเรียนเข้าเรียนด้วยการสแกนใบหน้าโปรแกรมรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์เข้าออกลาดจอดรถเข้าออกหมู่บ้านโปรแกรมวัดน้ำหนักสิ่งมีชีวิตในโรงเรือนโปรแกรมวัดขนาดวัตถุโปรแกรมนับคนเข้าออกอาคารโปรแกรมตรวจจับหมวกกันน็อคโปรแกรมนับวัตถุบนสายพานโปรแกรมอ่านตัวอักษร OCRโปรแกรมตรวจจับและนับยานพาหนะโปรแกรมตรวจจับอารมณ์บนใบหน้าโปรแกรมอ่าน Barcodeโปรแกรมวัดความสูงของวัตถุด้วยหลักการ 2 กล้องโปรแกรมคัดแยกสีของวัตถุบนสายพานโปรแกรมนับประชากรบนถนน

โปรแกรมรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์