ทำความรู้จักกับ AI ที่นำมาประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรม

AI ที่นำมาประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรม

ทำความรู้จักกับ AI ที่นำมาประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรม

ทำความรู้จักกับ AI ที่นำมาประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรม ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เราจึงได้เห็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์บางอย่าง เช่น การนำปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial intelligence (AI) มาใช้งานเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การแพทย์ การโทรคมนาคมหรือระบบเครือข่าย ซึ่งต่างก็เริ่มมีการนำ AI มาใช้แล้วทั้งสิ้น แสดงให้เห็นว่าการทำความรู้จักกับเทคโนโลยี AI นั้นมีความจำเป็นและเริ่มมีความสำคัญต่อการทำธุรกิจหรือการดำเนินการในด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงาน (Artificial Intelligence) คือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของเทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่งในปัจจุบัน AI ที่เรามีใช้อยู่จริงก็จะมีประเภทด้วยกันคือ Reactive AI เป็น AI อย่าง Deep Blue ที่สามารถเล่นหมากรุกชนะมนุษย์ที่เล่นได้เก่งที่สุดในโลก AI ประเภทนี้จะสามารถอ่านสถานการณ์ปัจจุบันแล้วตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว แต่จะไม่มีการเรียนรู้หรือความจำในอดีต AI ประเภทนี้พบได้ในระบบกรอง Spam ในอีเมลหรือระบบแนะนำ Watch list ของ Netflix เมื่อพูดถึงการประยุกต์ใช้ AI ประเภทนี้ในด้านอุตสาหกรรมก็สามารถอยู่ในรูปแบบได้หลากหลาย เช่น ระบบ Data Capture ที่ประมวลข้อมูลอย่างรวดเร็ว พบได้ทั่วไปในธุรกิจการเงิน หรือประกันภัย Limited Memory AI เหมือนกับ Reactive AI แต่ต่างกันที่มีความทรงจำและความสามารถในการนำอดีตมาช่วยประมวลผลได้ ในปัจจุบันอุปกรณ์ส่วนใหญ่ต่างใช้ AI ประเภทนี้กันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นรถที่ไร้คนขับ หรือแชทบอท AI ประเภทนี้ก็จะพบได้ในงานอุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร การโทรคมนาคม อื่นๆ อีกมากมาย

อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงาน ตอบสนองสื่อสารกับมนุษย์ได้

อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงาน Theory of Mind AI เป็นเรื่องในทฤษฎีมากกว่า เพราะยังคงถูกพัฒนาอยู่ โดย AI ประเภทนี้จะสามารถตอบสนองสื่อสารกับมนุษย์ได้อย่างชาญฉลาด สามารถมีไอเดียเกี่ยวกับโลกและคนได้ ตัวอย่างของ AI ประเภทนี้คือ Sophia ที่ถูกพัฒนาโดย Hanson Robotics ที่มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้เป็นอย่างดี แล้วยังมีอีกหนึ่งประเภทที่ยังมีเพียงในเชิงทฤษฎีเท่านั้นคือ Self-Aware AI ที่จะมีความอยาก ความต้องการเป็นของตัวเอง แต่เรายังไม่มีอุปกรณ์หรือโปรแกรมใดๆ ที่สามารถทำ AI ประเภทนี้ขึ้นมาได้ AI ถึงประยุกต์ใช้กับด้านอุตสาหกรรมได้ จุดเริ่มต้นของการนำ AI มาใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะต้องเริ่มต้นจากการนำระบบอัตโนมัติมาใช้งาน เนื่องจากการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน Controllers, Sensors, Robotics และอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นเมื่อมีการทำงานเกิดขึ้นจะสามารถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลได้ เมื่อการนำระบบอัตโนมัติเริ่มเป็นที่นิยมและมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นเท่ากับว่าปริมาณข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน ในจุดนี้เองที่ AI จะเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมด้วยความสามารถของ AI ที่สามารถเรียนรู้ รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้โดยอ้างอิงจากชุดข้อมูลที่รวบรวมได้จากการทำงานก่อนหน้านี้ จึงทำให้ AI เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย โดยจุดประสงค์ของการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรมนั้นก็มีได้หลายอย่าง เช่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ป้องกันโอกาสเกิดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น รวมไปถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายด้วยการอาศัยระบบการทำงานแบบอัตโนมัติแทน

ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ AI ในด้านอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี AI ที่นำมาประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรม อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้าแล้วว่า การประยุกต์ใช้ AI ในด้านอุตสาหกรรมมีประโยชน์หลากหลายด้าน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแบบไหน ก็สามารถนำ AI ที่เหมาะกับงานประเภทนั้นมาใช้กับระบบของตัวเองได้และนำไปสู่ประโยชน์เหล่านี้ได้เหมือนกัน อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงาน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย Artificial intelligence (AI) เป็นเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาได้ผ่านการเรียนรู้จากชุดข้อมูลที่ได้จากการทำงาน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความแม่นยำสูง จึงส่งผลให้สามารถรับมือกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการทำงานหรือการผลิตได้อย่างมหาศาล อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในงานบางประเภท เช่น งานที่เป็น Routine อย่างงานเก็บข้อมูล AI ก็สามารถเข้ามาช่วยมนุษย์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแทนที่มนุษย์เสมอไป เช่น ในการแพทย์ AI สามารถช่วยนำข้อมูลการแพทย์และการตรวจค่าต่างๆ มาเทียบกันโดยอัตโนมัติแล้ว แพทย์จึงนำข้อมูลนั้นมาประกอบการวินิจฉัยของแพทย์อีกที ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิธีนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของงานมากขึ้น อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงาน บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง การประยุกต์ใช้ AI ในด้านอุตสาหกรรมไม่เพียงเกิดขึ้นในโรงงาน ในสมัยนี้ธุรกิจหลายๆ แห่งต่างก็มีช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ ซึ่ง AI สามารถทำหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถทำงานได้ทั้งวันทั้งคืน และอ่านความต้องการของลูกค้าพร้อมแนะนำสินค้า ข้อมูล หรือคำถามเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้

อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงาน บันทึก ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติ

เทคโนโลยี AI ที่นำมาประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรม หรือด้านอื่นๆ สามารถช่วยจดบันทึกข้อมูลได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ซึ่งเมื่อมีข้อมูลแล้ว AI ก็ยังสามารถประมวลผลข้อมูลได้ในระดับที่ไม่มีมนุษย์คนใดหวังจะทำได้ ทั้งในเชิงความเร็วและในเชิงปริมาณ ดังนั้นเมื่อใช้ AI มาช่วยด้านนี้ก็จะไม่ต้องเสียแรงงานคนไปกับการบันทึกและประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงานบำรุงรักษา และตรวจจับข้อบกพร่องได้อย่างแม่นยำ เช่นเดียวกับที่กล่าวไปแล้วว่า AI สามารถประมวลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจจับข้อบกพร่องเองก็มีความแม่นยำ และเมื่อตรวจจับความผิดพลาดหรือสิ่งผิดปกติขึ้น AI ก็สามารถแจ้งหรือเริ่มดำเนินการป้องกันได้ ก่อนที่ระบบ เครื่องจักร หรือเครือข่ายจะล้มเหลวไป CC-link IE เครือข่ายที่รองรับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าการนำ AI มาใช้ในงานอุตสาหกรรมนั้นมีประโยชน์อย่างมาก เช่น สามารถประยุกต์ใช้กับการสื่อสารของเครือข่ายได้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเอกสาร ข้อมูลอัตโนมัติ หรือช่วยในการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักรโดยไม่จำเป็นต้องใช้มนุษย์มาเป็นสื่อกลาง การจะใช้กับเครือข่าย CC-Link IE เองก็สามารถทำได้อย่างเช่น CC-Link IE TSN ที่เป็นเครือข่ายรองรับการทำงานที่ซับซ้อน ช่วยป้อนข้อมูลให้ AI ได้ในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วด้วย Bandwidth ระดับ Gigabit ในขณะที่ค่าความล่าช้าต่ำ  (Latency) จะช่วยให้สามารถทำงานได้แบบ Real-time ทั้งยังรองรับรูปแบบการเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบวงแหวน (Ring), แบบเส้นตรง (Line) แบบดาว (Star) โดยสามารถผสมผสานการเชื่อมต่อได้ทุกรูปแบบ

อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงานอุปกรณ์ AI ให้เช่าในบริษัทอุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงเรียนอุปกรณ์ AI ให้เช่าในอุปกรณ์ AI ให้เช่าในหน่วยงานรัฐอุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ และช่วยลดคนทำงานด้วยระบบ AIการเก็บข้อมูลจะถูกเก็บใน Excel / Cloud Serverโปรแกรมลงทะเบียนเข้าทำงานนักเรียนเข้าเรียนด้วยการสแกนใบหน้าโปรแกรมรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์เข้าออกลาดจอดรถเข้าออกหมู่บ้านโปรแกรมวัดน้ำหนักสิ่งมีชีวิตในโรงเรือนโปรแกรมวัดขนาดวัตถุโปรแกรมนับคนเข้าออกอาคารโปรแกรมตรวจจับหมวกกันน็อคโปรแกรมนับวัตถุบนสายพานโปรแกรมอ่านตัวอักษร OCRโปรแกรมตรวจจับและนับยานพาหนะโปรแกรมตรวจจับอารมณ์บนใบหน้าโปรแกรมอ่าน Barcodeโปรแกรมวัดความสูงของวัตถุด้วยหลักการ 2 กล้องโปรแกรมคัดแยกสีของวัตถุบนสายพานโปรแกรมนับประชากรบนถนน

AI ที่นำมาประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรม