วิธี ตรวจสอบเวอร์ชั่น ของ python เพื่อ ใช้ในทำ Contours

contours

(version, _, _) = cv2.__version__.split(‘.’)

if version == ‘3’:
image, contours, hierarchy = cv2.findContours(dilation.copy(),
cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_NONE)
elif version == ‘4’:
contours, hierarchy = cv2.findContours(dilation.copy(),cv2.RETR_TREE,
cv2.CHAIN_APPROX_NONE)

เช็ค ว่าติดตั้ง Python ใน โค้ด Python และ เป็น Python 2 หรือ Python 3  

เรา สามารถ เขียน โค้ด Python ตรวจสอบในสคริปต์ว่าผู้ใช้ติดตั้ง Python 2 หรือ 3

เพื่อ ป้อง กัน โปรแกรม ทำงาน ไม่ ถูกต้อง เนื่องจาก ใช้ Python ไม่ ถูกกับ เวอร์ชั่น ที่ โค้ด โปรแกรม ของ เรา ต้องการ

โดย ได้ ใช้ โมดูล sys ซึ่ง เป็น ที่ มี การ ทำงาน เหมือน กัน ทั้ง Python 2 และ Python 3

ใน การ ตรวจสอบ เช็คเวอร์ชั่น Python โดย ใช้ คำสั่ง sys.version_info ใช้ if ช่วยเช็ค โดย โค้ด จะเป็น ดังนี้ ครับ

import sys

if sys.version_info < ( 3, 1):
    # หากใช้ python ต่ำกว่า 3.1  ให้หยุดการทำงาน
    sys.exit("เสียใจด้วย :( โค้ดคำสั่งนี้ต้องการ Python 3.2 ขึ้นไป") #ออกจากการทำงาน
# หากเช็คแล้วเวอร์ชั่นสูงกว่า Python 3.3
print("โค้ด Python ทำงาน :)")

Contours

ดูผลลัพธ์ในกรณีที่ใช้ Python 2 รันสคริปต์โค้ดนี้ได้ที่ http://ideone.com/WLjDdl
ดูผลลัพธ์ในกรณีที่ใช้ Python 3 รันสคริปต์โค้ดนี้ได้ที่ http://ideone.com/Mf2S7T

ขอบคุณความรู้ ที่ มา จาก : ตรวจสอบ ว่า ติดตั้ง Python 2 หรือ 3 ใน โค้ด Python

contours คือ

เส้นเค้าโครง (contour) คือ เส้น ที่ กั้น ระหว่าง ๒ บริเวณ ที่ มี สี แตกต่าง กัน ใน ภาพ

ยก ตัวอย่าง เช่น มี ภาพ ง่ายๆ ที่ แบ่ง เป็น สี ขาว ดำ แบบ นี้ อยู่

เส้น เค้าโครง ก็ คือ เส้น ที่ แบ่ง เขต เชื่อม ระหว่าง สี ขาว กับ ดำ ใน ภาพ นี้

เส้น นี้ มี ความสำคัญ ถ้า หา เส้นเค้าโครง ได้ ก็ สามารถ เอา ไป ใช้ ทำ อะไร ได้ มาก มาย

ขอบคุณ ที่ มา จาก : https://phyblas.hinaboshi.com/oshi13

หมาย เหตุท้าย:
หาก คุณ ชอบ บทความ นี้ อย่าลืม คลิก❤ ด้านล่าง เพื่อ แนะนำ และ ถ้าคุณ มี คำถาม ใด ๆ แสดง ความคิดเห็น และ ฉัน จะ พยายามอย่างดีที่ สุด ที่ จะ ตอบ คุณ สามารถ ติดตาม ฉัน บน facebook page (https://www.facebook.com/nextsoftwarehousethailand/) และ สามารถ ส่ง อีเมล ถึง ฉัน

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ราคาถูก เหล็ก ไวร์เมช ได้มาตรฐานสากล ยืนยันโดยลูดค้ามากกว่า 100 คน ตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช Wire Mesh สามารถถูกขนส่งเคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็ว สามารถนำ ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ไปใช้ได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาผูกเหล็ก จากการประเมิณผลการก่อสร้างโครงการต่างๆ พบว่าการใช้เหล็กตะแกรง ตะแกรงเหล็กไวร์เมช สำเร็จรูป สามารถลดเวลาในการตัดวางและผูกเหล็กลงได้เป็นอย่างมาก