Domain Name องค์ประกอบของชื่อโดเมนในการตลาดออนไลน์

Domain Name องค์ประกอบของชื่อโดเมนในการตลาดออนไลน์

Domain Name องค์ประกอบของชื่อโดเมนในการตลาดออนไลน์

Domain Name องค์ประกอบของชื่อโดเมน รับเขียนโปรแกรม เขียน ภาษา ไพ ทอน ขอนแก่น ในการพิมพ์ชื่อโดเมนโดยทั่วไปจะเริ่มต้นด้วย www ซึ่งเป็นเข้าสู่ระบบโดยการอ้างถึงเอกสารแบบ Hypertext จากนั้นจึงคั่นด้วยจุดและตามด้วยชื่อโดเมน Domain Name การตลาดออนไลน์ กว่าจะเป็นเว็บไซต์ให้เราได้ใช้สำหรับสืบค้นข้อมูล รับชมสื่อบันเทิง ซื้อ-ขายของ หรือเชื่อมต่อกับผู้คนบนสังคมออนไลน์ เว็บไซต์เหล่านี้จะต้องประกอบขึ้นมาจากอะไรบ้าง โดยทั่วไปแล้วจุดเริ่มต้นของเว็บไซต์แต่ละเว็บจะเกิดขึ้นจาก 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ โดเมน (Domain), เว็บไซต์ (Website) และเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) อย่างไรก็ตามในวันนี้เราจะขอพาทุกคนมาเจาะลึกเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกของการทำเว็บไซต์อย่าง Domain กันก่อนเลยว่า Domain คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรกับเว็บไซต์ พร้อมด้วยขั้นตอนในการจะจด Domain และเทคนิคการตั้งชื่อ Domain อย่างไรให้เว็บไซต์ของเราน่าสนใจมากที่สุด โดเมน (Domain) คืออะไร โดเมนเนม (Domain Name) หรือ โดเมน คือ ชื่อของเว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่ต่อจากคำว่า www. ก็จะหมายถึงชื่อโดเมนของเว็บไซต์ดังกล่าวนี้นั่นเอง โดยจุดมุ่งหมายสำคัญของการกำหนดให้มีการตั้งชื่อโดเมน (Domain) ของเว็บไซต์ขึ้นมานั้น คือ เพื่อใช้ในการเรียกแทนหมายเลขอินเทอร์เน็ต หรือ IP Address ที่ใช้สำหรับการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะสามารถช่วยลดความยุ่งยากและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน IP Address ที่ประกอบไปด้วยตัวเลขและเครื่องหมายจุดซึ่งมีความยาวถึง 16 หลัก และช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจดจำและเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้น Domain Name องค์ประกอบของชื่อโดเมนในการตลาดออนไลน์

ประเภทของโดเมน Domain Name

ประเภทของโดเมน ในปัจจุบันนี้มีประเภทของโดเมนภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลขององค์กร Internet Corporation for Assigned and Number หรือ ICANN มากมายที่เราสามารถเลือกจดทะเบียนและนำมาใช้งานร่วมกับเว็บไซต์ของเราได้ Domain Name ก็ตามประเภทของโดเมน (Domain) นั้นก็ยังจะสามารถถูกแบ่งแยกย่อยลงไปอีก 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.โดเมน 2 ระดับ จะมีลักษณะเป็น www.ชื่อโดเมนของเว็บไซต์.ประเภทของโดเมน โดยที่ประเภทของโดเมนจะเป็นตัวอักษรย่อที่ใช้กล่าวถึงองค์กรประเภทต่างๆ โดยองค์กรที่สามารถพบได้บ่อย ได้แก่ .com คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์ ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวที่เป็น Worldwide .org คือ องค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร .net คือ องค์กรที่เป็นเกตเวย์ ธุรกิจกลุ่มเครือข่าย หรือ จุดเชื่อมต่อเครือข่าย .edu คือ สถาบันการศึกษา .gov คือ องค์กรของรัฐบาล .mil คือ องค์กรทางทหาร .info คือ องค์กรที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ 2.โดเมน 3 ระดับ จะมีลักษณะเป็น www.ชื่อโดเมนของเว็บไซต์.ประเภทของโดเมน.รหัสประเทศ ที่มีการใช้ตัวอักษรย่อแทนประเภทของโดเมนและรหัสประเภท ดังนี้ ตัวย่อประเภทของโดเมนที่พบบ่อย .co คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์ .ac คือ สถาบันการศึกษา .go คือ องค์กรของรัฐบาล .or คือ องค์กรเอกชนไม่แสวงผลกำไร ตัวย่อรหัสประเทศ .th คือ ประเทศไทย .uk คือ ประเทศอังกฤษ .jp คือ ประเทศญี่ปุ่น .cn คือ ประเทศจีน .au คือ ประเทศออสเตรเลีย การจดโดเมน หลังจากที่มีการตั้งชื่อโดเมน (Domain) ของเว็บไซต์ และเลือกประเภทของโดเมนที่ต้องการจะทำการจดทะเบียนให้กับเว็บไซต์ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รับเขียนโปรแกรม เขียน ภาษา ไพ ทอน

การตรวจสอบรายชื่อ Domain Name ผ่านทาง WHOIS

เราก็สามารถทำการตรวจสอบรายชื่อ Domain Name ผ่านทาง WHOIS ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับการค้นหารายชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนจากทั่วโลก รับเขียนโปรแกรม เขียน ภาษา Python ขอนแก่น ได้ด้วยตัวเองว่า ชื่อโดเมนของเราสามารถใช้จดทะเบียนได้หรือไม่ หากชื่อโดเมนเว็บไซต์ของเราไม่ซ้ำกับชื่อที่ถูกจดทะเบียนมาก่อนหน้านี้แล้ว เราก็สามารถทำการติดต่อกับบริษัทหรือผู้ให้บริการจดโดเมนเพื่อทำการจดโดเมนตามระยะเวลาที่ต้องการตั้งแต่ 1-10 ปีได้ในทันที ธุรกิจบริการ ควรตั้งชื่อโดเมน (Domain) อย่างไร เพราะโดเมน (Domain) คือ สิ่งที่สามารถเปรียบได้กับตัวแทนหรือหน้าตาของธุรกิจที่จะสามารถช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจได้ ดังนั้นการตั้งชื่อโดเมนจึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจควรให้ความสำคัญและเลือกตั้งอย่างมีหลักการ เพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อโดเมนเว็บไซต์ที่จะสามารถช่วยสื่อสารตัวตนของบริษัทออกสู่บุคคลภายนอกได้อย่างดีที่สุด โดยสำหรับหลักการในการตั้งชื่อโดเมนแบบง่ายๆ ก็มีรายละเอียด ดังนี้ ชื่อโดเมนต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น ไม่สามารถใช้ตัวอักษรพิเศษนอกเหนือจากเครื่องหมาย ได้ ชื่อโดเมนควรเป็นชื่อที่สั้น กระชับ และสะกดง่าย หากมีความจำเป็นต้องใช้ชื่อยาวควรเป็นชื่อที่ง่ายต่อการจดจำ การตั้งชื่อโดเมนควรเกี่ยวข้องหรือสื่อความหมายถึงชื่อสินค้าและประเภทของธุรกิจ ในการตั้งชื่อโดเมนควรคำนึงถึงการทำ Brand SEO ในอนาคต ไม่ควรใช้คำที่เป็นคีย์เวิร์ดในการจดโดเมนแบบตรงๆ หากชื่อโดเมนสามารถเป็นได้ทั้งแบบเติม S และไม่เติม S ควรทำการจดทะเบียนไว้ทั้ง 2 แบบ เพื่อป้องกันการสับสนหรือเข้าใจผิด Domain Name องค์ประกอบของชื่อโดเมนในการตลาดออนไลน์

หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อ Domain Name ใกล้เคียงหรือซ้ำ

Domain Name หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อโดเมนที่ใกล้เคียงหรือซ้ำกับแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียง จะเห็นได้ว่าการตั้งชื่อโดเมน (Domain) เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในก้าวแรกและก้าวสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจของเราสามารถเป็นที่รู้จัก ได้รับความไว้วางใจ ตลอดจนได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาบริษัทรับจดทะเบียนโดเมนและรับทำเว็บไซต์ที่มีรายละเอียดครบถ้วน สวยงาม และสามารถสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ชื่อโดเมน Domain Name หรือ ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตอ้างถึง server ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของข้อมูลซึ่งกระจายอยู่ใน ระบบอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บเบราเซอร์ (web brownser) เช่น IE7, Firefox, Safari เป็นต้น ในความเป็นจริง การอ้างถึง server แต่ละเครื่องนั้น ผู้ใช้ล้วนอาศัยการสื่อสารด้วยกันเองระหว่างคอมพิวเตอร์ ต่อคอมพิวเตอร์ (หรือระหว่างเซิฟเวอร์ต่อเซิฟเวอร์) ซึ่งอ้างถึงกันด้วยชุดตัวเลข IP (ex. 192.0.34.65) ดังนั้นชื่อโดเมนที่ผู้ใช้อ้างถึงเวลาต้องการเข้าเว็บไซต์จะมีการอ้างต่อไป ยังตัวเลข IP ที่ชื่อโดเมนนั้น ๆในระบบโดเมน (DNS) กำกับอยู่อีกที ชื่อโดเมนที่ใช้ตัวอักษร ASCII Character ซึ่งเป็นอักขระลาติน (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ) ชื่อ โดเมนที่ใช้ตัวอักขระท้องถิ่น (Internationalized Domain Name) ซึ่งจะมีชุดตัวอักษรที่ใช้ในโดเมนรูปลักษณ์แตกต่าง กันออกไปตามอักขระท้องถิ่นของชาติต่างๆ รับเขียนโปรแกรม เขียน ภาษา Python