สัมประสิทธิ์เซปสตรัมบนสเกลเมล (Mel frequency cepstrum coefficient, MFCC)

MFCCการสกัดลักษณะเด่น (feature extraction )

MFCC การ สกัด ลักษณะ เด่น เป็น การ ดึง ลักษณะ เฉพาะ ของ หน่วย เสียง แต่ ละ หน่วย เสียง ที่ แตกต่าง กัน

ออกมา แล้ว ให้ ระบบ ทำ การ รู้ จำ ลักษณะ เด่น ของ หน่วยเสียง แต่ละ หน่วย เสียงไว้

เมื่อ สัญญาณ ที่ เข้า มา ภายหลัง มี ลักษณะ เด่น ที่ เหมือน หรือ ใกล้เคียง กับ ลักษณะ เด่น ของ หน่วยเสียง ใด

ระบบ รู้ จำ จะ สามารถ บอก ได้ ว่า เป็น หน่วย เสียง กลุ่มใด หรือ ใกล้ เคียง กับ หน่วยเสียง กลุ่มใด มากที่สุด

และ สามารถ ลด จำนวน ข้อมูล โดย ที่ ข้อมูล จำนวน มาก จะ ถูก แปลง เป็น ชุด ข้อมูล

ที่ มี จำนวน น้อยลง และ ยังคง คุณสมบัติ สำคัญ ของ ข้อมูล เดิม ไว้ ได้ อย่าง ถูกต้อง

 

MFCC เซปสตรัม (cepstrum) คือ การแปลง โคไซน์ แบบ ไม่ ต่อ เนื่อง (discrete cosine transform)

ของ ลอการิทึม จาก สเปกตรัม สัญญาณ ใน ช่วง สั้น ๆ สัมประสิทธิ์ เซปสตรัม บนสเกลเมล

เป็น เทคนิค ที่ ปรับปรุง จาก เซปสตรัม ด้วย การปรับสเกล ของ สเปกตรัม ให้ อยู่ บน สเกล ที่ เหมาะสม

สำหรับ การ รับฟัง ของ มนุษย์ โดย สังเกต จาก ลักษณะ ของ สัญญาณเสียง สัญญาณเสียง ใน ช่วง

ความ ถี่ ต่ำ มี ความสำคัญ มากกว่า ช่วง ความถี่สูงจึง ได้ มี การ ออกแบบ สเกล ของ

สเปกตรัม ให้ สามารถ เก็บ รายละเอียด ของ สัญญาณเสียง ช่วง ความถี่ต่ำ ได้ มากกว่า

เรียก การ ออกแบบ นี้ ว่า สเกลเมล (Mel scale)

  โดย มี ขั้นตอน ใน การ คำนวณ หา ค่า สัมประสิทธิ์ เซปตรัม บน สเกลเมล ดัง นี้

MFCC

สเปกตรัม DFT

กรอบ หน้าต่าง แต่ละ กรอบ จะ ถูกแปลง เป็น สเปกตรัม ขนาด โดย ใช้ DFT

หมาย เหตุท้าย :
หาก คุณชอบ บทความ นี้ อย่าลืม คลิก❤ ด้าน ล่าง เพื่อ แนะนำ และ ถ้าคุณมีคำถามใด ๆ แสดงความคิดเห็นและฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะตอบ คุณสามารถติดตามฉันบน facebook page (https://www.facebook.com/nextsoftwarehousethailand/) และสามารถส่งอีเมลถึงฉัน