ซีดีสอน Jumping into Digital Image Processing

299.00฿

Jumping into Digital Image Processing 299 บาท

2D Filter Image เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008 (OpenCV2.1)
2. 2D Filter using Trackbar เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008 (OpenCV2.1)
3. Affine_Transform and WarpAffine using Trackbar เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008
(OpenCV2.1)
4. การติดต่อกับเว็บแคม 2 ตัว เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008 (OpenCV2.1)
5. การติดต่อกับเว็บแคม 1 ตัว เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008 (OpenCV2.1)
6. การนับพิกเซลสีขาวในภาพ เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008 (OpenCV2.1)
7. การหาขอบของภาพ เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008 (OpenCV2.1)
8. การหาใบหน้า เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008 (OpenCV2.1)
9. การทำ Contour และ การปรับ threshold โดยใช้ Trackbar เขียนด้วยโปรแกรม VC+
+ 2008 (OpenCV2.1)
10. การหามุม โดยการใช้วิธี MinEigenVal corner และ Harris corner พร้อมนับมุม
เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008 (OpenCV2.1)
11. การทำ Histogram Equalization เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008 (OpenCV2.1)
12. การหาวัตถุสีแดงในภาพ เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008 (OpenCV2.1)
13. การหาวัตถุสีเหลืองใน webcam เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008 (OpenCV2.1)
14. การทำ Template Matching เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008 (OpenCV2.1)
15. การทำ Threshold โดยการแยกสี RGB เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008
(OpenCV2.1)
16. Image Classification using Neural Network without TOOLBOX เขียนด้วย
โปรแกรม Matlab
17. Image Classification using Decision Tree เขียนด้วยโปรแกรม Matlab
18. Image Classification using Bayes เขียนด้วยโปรแกรม Matlab

คำอธิบาย

Jumping into Digital Image Processing 299 บาท

1. 2D Filter Image เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008 (OpenCV2.1)
2. 2D Filter using Trackbar เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008 (OpenCV2.1)
3. Affine Transform and WarpAffine using Trackbar เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008
(OpenCV2.1)
4. การติดต่อกับเว็บแคม 2 ตัว เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008 (OpenCV2.1)
5. การติดต่อกับเว็บแคม 1 ตัว เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008 (OpenCV2.1)
6. การนับพิกเซลสีขาวในภาพ เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008 (OpenCV2.1)
7. การหาขอบของภาพ เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008 (OpenCV2.1)
8. การหาใบหน้า เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008 (OpenCV2.1)
9. การทำ Contour และ การปรับ threshold โดยใช้ Trackbar เขียนด้วยโปรแกรม VC+
+ 2008 (OpenCV2.1)
10. การหามุม โดยการใช้วิธี MinEigenVal corner และ Harris corner พร้อมนับมุม
เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008 (OpenCV2.1)
11. การทำ Histogram Equalization เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008 (OpenCV2.1)
12. การหาวัตถุสีแดงในภาพ เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008 (OpenCV2.1)
13. การหาวัตถุสีเหลืองใน webcam เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008 (OpenCV2.1)
14. การทำ Template Matching เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008 (OpenCV2.1)
15. การทำ Threshold โดยการแยกสี RGB เขียนด้วยโปรแกรม VC++ 2008
(OpenCV2.1)
16. Image Classification using Neural Network without TOOLBOX เขียนด้วย
โปรแกรม Matlab
17. Image Classification using Decision Tree เขียนด้วยโปรแกรม Matlab
18. Image Classification using Bayes เขียนด้วยโปรแกรม Matlab

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ซีดีสอน Jumping into Digital Image Processing”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น