Ultrasonic Sensor

350.00฿

Ultrasonic Sensor กับ NodeMCUแจ้งเตือนผ่าน Line

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

Ultrasonic Sensor กับ NodeMCU

หลักการ ทำงาน :

ทำงาน โดย ส่ง คลื่น ความถี่ เสียง ย่าน อุลตร้า โซนิกส์

โดย ส่ง คลื่น ออก มา กระทบ กับ วัตถุ หรือ ชิ้นงาน ที่ ตรวจจับ แล้ว สะท้อน

คลื่น เสียง กลับ มา ที่ ตัว เซนเซอร์ ทำ ให้ สามารถ เช็ค ระยะ ตรวจ จับ ได้

ข้อ จำกัด การ ใช้ งาน : งาน ที่ เป็น ข้อ จำ กัด การ ใช้ งาน ของ

ULTRASONIC SENSOR คือ งาน ที่ มี ผงฝุ่น , งาน วัด ระดับ ที่ มี ใบพัด กวน เป็นต้น

จุด ประสงค์ การ ใช้ งาน

นั้น ถูก แบ่ง ออก เป็น 2 ลักษณะ การ ใช้ งาน หลัก ๆ คือ

1. ใช้ เพื่อ งาน ตรวจสอบ (Monitoring) และ ดู ผลลัพธ์ ของ ข้อมูล เช่น ใช้ แสดงผล ของ ระดับ น้ำ ใน ถัง, แสดงผล ปริมาณ ข้าวเปลือก ใน Silo หรือ ระดับ น้ำ แม่น้ำ เป็นต้น

2. ใช้ เพื่อ การ ควบคุม (Control) อะไร บางอย่าง ยก ตัวอย่าง เช่น การควบคุม ระดับ สารเคมี ใน ถัง ให้ อยู่ ใน ระดับ ที่ ต้อง การ ตลอดเวลา เป็นต้น

การทำงานภายใน Ultrasonic sensor

การ ทำงาน ของ Ultrasonic sensor จะ มี ส่วน ประกอบ สำคัญ ที่ มี สัมพันธ์ กัน

ซึ่ง แต่ละ อุปกรณ์ นั้น จะ มี หน้า ที่ แตกต่าง กัน ส่วนแรก คือ วงจร กำเนิด สัญญาณ ความถี่ (Oscillator) จะ เป็น วงจร อิเล็กทรอนิกส์ ที่ ผลิต สัญญาณ ออกมา ซ้ำ ๆ

กัน คือ ความถี่ สั่นพ้อง (resonance) และ ถูก ส่ง ไป ยัง Piezoelectic Ceramics ดัง ภาพ (A)

เพื่อ ให้ เกิดการ สั่น เท่า กับ ความถี่ ธรรมชาติ ของ Piezoelectic Ceramics ส่งผล ทำให้ เกิด ค่า แอมพลิจูด สูงสุด

เท่า ที่ จะ สามารถ เกิด ขึ้น ได้ และ ส่ง คลื่น Ultrasonic ออก ไป

 

 

 

รับสอนPython

 

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “Ultrasonic Sensor”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น