รับส่งของไปอาเซียนราคาเหมาจ่าย ลดสูงสุด 15%

รับส่งของไปอาเซียนราคาเหมาจ่าย ลดสูงสุด 15%

รับส่งของไปอาเซียนราคาเหมาจ่าย ลดสูงสุด 15%

รับส่งของไปอาเซียนราคาเหมาจ่าย ลดสูงสุด 15% ส่งคุ้ม 8 ปลายทางอาเซียน รับปีใหม่ไทย Next Shipping จัดโปรสุดคุ้มเหมาจ่าย 8 ปลายทางอาเซียน ส่งประหยัดน้ำหนักเบาใกล้ไกลราคาเดียว หนุนส่งออกสินค้าจากไทยไปต่างประเทศช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย พิกัดแรกน้ำหนักไม่เกิน 500 กรัม ค่าบริการ 280 บาท ส่งได้สูงสุด 2 กก. มาตรฐานการจัดส่งด้วยบริการ ePacket ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Next Shipping จำกัด กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) Next Shipping ได้จัดโปรโมชันเหมาจ่าย ส่งสินค้าแบบประหยัด น้ำหนักเบาไปยัง 8 ประเทศปลายทางอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมา ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย อัตราค่าบริการแบบเหมาจ่ายใกล้ไกลราคาเดียว ประกอบด้วย 3 อัตราค่าบริการตามพิกัดน้ำหนัก เริ่มต้นที่ 280 บาท (น้ำหนักไม่เกิน 500 กรัม) 450 บาท (น้ำหนัก 500 กรัม ขึ้นไป) และ 800 บาท (น้ำหนัก 1,000 กรัม ขึ้นไป) สามารถส่งสินค้าได้สูงสุดถึง 2,000 กรัม (2 กก.) ด้วยมาตรฐานการจัดส่งเดียวกับบริการส่งประหยัดไปต่างประเทศ ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นในอัตราค่าบริการที่ประหยัดลงกว่าเดิมสูงสุดถึง 15% หากส่งสินค้าในช่วงพิกัดน้ำหนักที่ 500 กรัมขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,000 กรัม ทั้งนี้ Next Shipping เหมาจ่าย สามารถจัดส่งสินค้าได้ทั้งรูปแบบซองและกล่อง โดยเน้นกลุ่มธุรกิจ eCommerce ที่ต้องการส่งสินค้าประเภทของชิ้นเล็ก น้ำหนักเบา อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องเขียน ของตกแต่ง งานฝีมือ ตัวอย่างสินค้า เป็นต้น จัดส่งถึงที่อยู่ผู้รับภายใน 7-10 วัน ชดใช้กรณีสินค้าเกิดความเสียหายหรือสูญหายสูงสุด 1,500 บาท เมื่อเลือกใช้บริการเสริม ePacket Plus โดยชำระค่าบริการเพิ่มเติม 30 บาท/ชิ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Next Shipping

ความสำคัญและความเป็นมาของรับส่งของไปอาเซียน

รับส่งของไปอาเซียนราคาเหมาจ่าย ลดสูงสุด 15% รับส่งของไปอาเซียน FTA ย่อมาจาก Free Trade Area หรือเขตการค้าเสรี Next Shipping เป็นการทำความตกลงทางการค้าของประเทศ อาจเป็น 2 ประเทศ (ทวิภาคี) หรือเป็นกลุ่มประเทศ (พหุภาคี) ที่จะร่วมมือขจัดอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นภาษีศุลกากรและไม่ใช่ภาษีศุลกากร ความเป็นมาของเขตการค้าเสรีรับส่งของไปต่างประเทศแนวคิดของการมีนโยบายการค้าเสรี คือประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ตนเองถนัด และมีต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด คือจะผลิตสินค้าที่คิดว่าประเทศตนได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) มากที่สุด แล้วนำสินค้าที่ผลิตได้นี้ไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ประเทศตนไม่ถนัด หรือเสียเปรียบ โดยแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศอื่นที่ผลิตสินค้าแล้วได้เปรียบ ดังนั้นประเทศทั้งสองก็จะทำการค้าต่อกันได้ โดยต่างฝ่ายต่างสมประโยชน์กัน (Win-Win Situation) นโยบายการค้าเสรีมีการผลิตตามหลักการแบ่งงานกันทำเลือกผลิตสินค้าที่มีต้นทุนการผลิตต่ำและประเทศมีศักยภาพในการผลิตสินค้านั้นสูงรับส่งของไปต่างประเทศ ไม่เก็บภาษีคุ้มกัน (Protective Duty) เพื่อคุ้มครองหรือปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ ไม่ให้สิทธิพิเศษหรือกีดกันสินค้าของประเทศใดประเทศหนึ่ง เรียกเก็บภาษีในอัตราเดียวและให้ความเป็นธรรมแก่สินค้าของทุกประเทศเท่ากัน ไม่มีข้อจำกัดทางการค้า (Trade Restriction) ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศไม่มีการควบคุมการนำเข้า หรือการส่งออกที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ ยกเว้นการควบคุมสินค้าบางอย่างที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสินค้าที่เกี่ยวด้วยศีลธรรมจรรยาหรือความมั่นคงของประเทศ

รับส่งของไปต่างประเทศของเขตการค้าเสรี

รับส่งของไปอาเซียนราคาเหมาจ่าย ลดสูงสุด 15% รับส่งของไปต่างประเทศเขตการค้าเสรี หมายถึง การวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่ม ที่ทำข้อตกลงให้เหลือน้อยที่สุดหรือเป็น 0% และใช้อัตราภาษีปกติที่สูงกว่ากับประเทศนอกกลุ่ม การทำเขตการค้าเสรีในอดีตมุ่งในด้านการเปิดเสรีด้านสินค้า โดยการลดภาษีและอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีเป็นหลักแต่เขตการค้าเสรีในระยะหลัง ๆ นั้น รวมไปถึงการเปิดเสรีด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ด้านการบริการการลงทุน เป็นต้นรับส่งของไปต่างประเทศ เขตการค้าเสรีที่สำคัญของไทย เขตการค้าเสรีที่มีมูลค่าสูงในทางการค้า ได้แก่ เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ไทย-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลี เป็นต้น Next Shipping ประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA ในภาพรวมแล้วการทำ FTA มีทั้งผลดีและผลกระทบ แต่คู่เจรจาได้พยายามศึกษารวบรวมข้อมูล และเจรจาเพื่อให้ต่างฝ่ายต่างพอใจ ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด หรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมเฉพาะ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของคู่เจรจาจะแตกต่างกันไปในแต่ละ FTA หากจะวิเคราะห์แต่ละด้านของแต่ละ FTA จะมีบางกลุ่มอุตสาหกรรม บางกลุ่มสินค้าได้ประโยชน์ บางกลุ่มสินค้าไม่ได้รับผลกระทบ สำหรับกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบ การเจรจาก็สามารถยืดเวลาในการลดหรือยกเว้นภาษีออกไปจนกว่าภาคการผลิตจะสามารถปรับตัวได้ หรือภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยผลกระทบเหล่านั้นในภาพรวมการทำ FTA น่าจะมีประโยชน์ดังนี้

  • ลดอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นอุปสรรคทางภาษี และที่มิใช่ภาษี
  • เพิ่มมูลค่าในทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก
  • เพิ่มโอกาสการส่งออก ได้ตลาดใหม่ และขยายตลาดเดิม
  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  • สร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจ การเมือง

ให้ความร่วมมือทางด้านศุลกากร การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลการลักลอบ หลีกเลี่ยง และสินค้าอันตราย สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่น ๆ และเทคโนโลยีการผลิต สร้างความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ระบบขนส่งระหว่างประเทศ ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยาวนาน รับส่งของไปต่างประเทศ

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบการซื้อของออนไลน์หรือเคยส่งสินค้าไปหาเพื่อนหรือญาติที่อยู่ต่างประเทศคงจะรู้ดีว่าการขนส่งระหว่างประเทศนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะนี่คือช่องทางที่เราสามารถส่งสิ่งของเหล่านี้ผ่านผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศทั้งหลายได้อย่างสะดวกสบายและยิ่งมีความสำคัญต่อภาคธุรกิจที่ต้องมีการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ รับส่งของไปต่างประเทศระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics Services) คือระบบการวางแผนและควบคุมกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดส่งสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งตามความต้องการหรือข้อตกลงของคู่ค้าภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายที่ตกลงกันไว้ Next Shipping เป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ ผลกำไรและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ GDP ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นภาครัฐจึงให้การสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อให้เอกชนสามารถบริหารจัดการสินค้าตลอดกระบวนการทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันสำหรับการค้าระหว่างประเทศ

รับส่งของไปต่างประเทศ, ส่งพัสดุไปต่างประเทศ Kerry, ส่งของไปต่างประเทศใกล้ฉัน, ส่งของไปต่างประเทศ DHL, ส่งพัสดุไปต่างประเทศ ราคาถูก, ส่งพัสดุไปต่างประเทศ ไปรษณีย์ไทย, ส่งของไปต่างประเทศ Kerry ราคา, ส่งของไปต่างประเทศ DHL ราคา, ส่งของไปต่างประเทศ Pantip, ส่งของไปต่างประเทศเกาหลี, ส่งของไปต่างประเทศ ขนส่งไหนดี, ส่งพัสดุไปต่างประเทศ ราคาถูก, ส่งพัสดุไปต่างประเทศ Pantip, ส่งพัสดุไปต่างประเทศ ใกล้ฉัน