สิ่งที่ควรรู้ก่อน ส่งของไปยังต่างประเทศ

ส่งของไปยังต่างประเทศ

สิ่งที่ควรรู้ก่อน ส่งของไปยังต่างประเทศ

ส่งของไปยังต่างประเทศ ปัจจุบันการส่งพัสดุไปต่างประเทศได้รับการใช้บริการจากผู้ใช้บริการมากขึ้น ขณะเดียวกันผู้ประกอบการธุรกิจส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศก็มีจำนวนมากขึ้น จึงเกิดการแข่งขันสูงในภาค บริการโลจิสติกส์ เอื้อประโยชน์ให้ผู้บริโภคในด้านการได้รับบริการที่รวดเร็วและได้รับสินค้าในสภาพสมบูรณ์ที่สุด เปรียบเทียบคุณภาพและราคาได้ง่ายขึ้นอีกด้วย รับส่งของไปต่างประเทศแต่การจะส่งของไปยังต่างประเทศนั้นแน่นอนว่าต้องแตกต่างออกไปจากการส่งของภายในประเทศ บทความนี้จึงจะมาบอก 3 สิ่งที่ควรรู้หากต้องการส่งของไปยังต่างประเทศ ฉบับมือใหม่กัน 3 สิ่งที่ควรรู้ก่อนส่งของไปยังต่างประเทศ คือ วิธีการจัดส่งมีหลายรูปแบบ, สิ่งที่ต้องเตรียม, ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่ควรระวังในการจัดส่ง ขั้นตอนการส่งพัสดุไปต่างประเทศ ก่อนอื่นเราควรทำความเข้าใจกับขั้นตอนของการส่งพัสดุไปต่างประเทศก่อน ว่ามีขั้นตอนเป็นอย่าไงบ้าง ซึ่งขั้นตอนการขนส่งมีง่าย ๆ ดังนี้ เลือกประเทศปลายทางที่ต้องการจะส่ง ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการขนส่ง จากนั้นใส่น้ำหนักของพัสดุและวิธีการส่งพัสดุเพื่อคำนวณว่าส่งแบบไหนเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร คำนวณค่าใช้จ่ายเรียบร้อย เตรียมพัสดุใส่ซองหรือแพ็คใส่กล่องเรียบร้อยพร้อมส่ง นำสิ่งของที่จะส่ง ไปที่ไปรษณีย์หรือบริษัทส่งพัสดุแจ้งว่าต้องการส่งแบบไหน กรอกที่อยู่ ชำระเงินเรียบร้อย เก็บใบเสร็จไว้ติดตามสถานะของพัสดุจนถึงปลายทาง

วิธีการจัดรับส่งของไปต่างประเทศมีหลายรูปแบบ

ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุระหว่างประเทศทั่วทุกมุมโลกจะเสนอรูปแบบการจัดส่งซองเอกสารและพัสดุหลายรูป ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า บริการส่งพัสดุไปต่างประเทศด่วนพิเศษและแบบประหยัด มีระยะเวลาการนำส่งและราคาแตกต่างกันด้วย ดังนี้ การส่งพัสดุไปรษณีย์ทางภาคพื้น (ทางบกและทางน้ำ) โดยเฉพาะการขนส่งทางเรือเหมาะสำหรับผู้ต้องการส่งสินค้าขนาดใหญ่หรือปริมาณมาก การส่งพัสดุไปรษณีย์ทาง SAL หมายถึงการส่งของไปต่างประเทศด้วยความรวดเร็วและอัตราประหยัด เป็นบริการลูกผสมระหว่างทางอากาศและภาคพื้น โดยเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศจะอาศัยเครื่องบิน เมื่อสิ่งของถึงประเทศปลายทางแล้วจะขนส่งต่อด้วยรถยนต์ (เปรียบเทียบแล้ว การขนส่งแบบนี้จะถึงปลายทางเร็วกว่าการส่งทางภาคพื้น) การส่งพัสดุไปรษณีย์ทางอากาศ เป็นรูปแบบขนส่งที่รวดเร็วที่สุด วิธีการจัดส่งสิ่งที่ต้องเตรียม การส่งสินค้าควรเริ่มจากเตรียมข้อมูลเบื้องต้น ชื่อและนามสกุล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทาง กรอกข้อมูลทั้งหมดให้เรียบร้อย ถูกต้องและเห็นชัดอ่านง่าย เพื่อที่จะส่งมอบของถึงมือผู้รับปลายทางอย่างถูกต้องและปลอดภัย ในการส่งกล่องพัสดุไปต่างประเทศ ต้องกรอก ใบ CN22 เขียนรายละเอียดตามความเป็นจริงว่าระบุว่าของภายในเป็นอะไร ขนาดและน้ำหนัก เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบเบื้องต้น การจัดส่งพัสดุย่อยแบบ Small Packet จำกัดน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม คิดค่าส่งตามน้ำหนัก

ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่ควรระวังในการจัดส่ง

การส่งซองเอกสาร ห้ามผนึกซองด้วยกาว ให้ใช้แม็กซ์เย็บกระดาษ ส่วนการส่งพัสดุเป็นกล่องใช้เชือกผูกเท่านั้น ห้ามปิดกล่องด้วยเทปหรือกาว สินค้าหรือสิ่งของประเภทใดที่ไม่รับบริการส่งออก ได้แก่ อาหารสด, พืชและสิ่งมีชีวิตทุกชนิด, ธนบัตร, ยาบางชนิด, วัตถุไวไฟ, วัตถุอันตราย มีด, ของมีคม, อาวุธทุกชนิดและสินค้าผิดกฎหมายทุกประเภท สินค้าบางประเภทที่ต้องใช้เอกสารแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมจึงส่งออกไปต่างประเทศได้ เช่น อาหาร , ยาและเครื่องสำอางบางชนิด , สารเคมีบางชนิด ,เสื้อผ้าที่ขนส่งไปยังประเทศโซนยุโรป ไม่เช่นนั้นมีโอกาสที่พัสดุจะถูกประเทศปลายทางส่งตีกลับมาได้ อาจมีการจำกัดขนาดของกล่องพัสดุภัณฑ์ กรณีที่พัสดุขนาดใหญ่มาก มีค่าบริการเพิ่ม แต่ไม่จำกัดจำนวนและน้ำหนักการส่งต่อครั้ง ในกรณีที่กรมศุลกากรของประเทศปลายทางเรียกเก็บค่าภาษีนำเข้า ผู้รับปลายทางจะต้องเป็นผู้เสียภาษีขาเข้าของปลายทางนั้นเอง การส่งของไปต่างประเทศควรทำความเข้าใจกับขั้นตอนการส่งของก่อน และศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการขนส่ง การเตรียมตัวและข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อให้การขนส่งของเรานั้นสำเร็จได้ด้วยดีนั่นเอง Next Shipping ขยายปลายทางส่งประหยัดไปเมียนมาร์/ลาว หนุนส่งออกสินค้าไทยไปอาเซียน Next Shipping ขยายปลายทาง 2 บริการส่งประหยัด Next Shipping ไปเมียนมาร์ พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศทางภาคพื้นไปลาว หนุนกระตุ้นการค้าข้ามพรมแดน รองรับความต้องการส่งสิ่งของจากไทยไปอาเซียน

Next Shipping ข้ามพรมแดนภายในภูมิภาคอาเซียน

Next Shipping นโยบายส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดนภายในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนกระแสความนิยมซื้อขายสินค้าออนไลน์ของชาวต่างชาติ รวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งภูมิภาคอาเซียนถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ไปรษณีย์ไทยจึงได้ขยายขอบเขตการให้บริการ Next Shipping ไปยังปลายทางเมียนมาร์ และพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศทางภาคพื้น (Surface) ไปยังปลายทางลาว เพื่อรองรับความต้องการจัดส่งสิ่งของภายในภูมิภาคอาเซียน โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในปลายทางดังกล่าว ตั้งแต่ 17 ม.ค. 66 เป็นต้นไป ทั้งนี้ Next Shipping และ พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศทางภาคพื้น (Surface) เป็นบริการส่งระหว่างประเทศที่เน้นความประหยัด ช่วยลดต้นทุนในการจัดส่งสำหรับผู้ประกอบการให้สามารถวางแผนควบคุมค่าขนส่งได้มากขึ้น โดย Next Shipping ส่งได้สูงสุดถึง 2 กก. เหมาะสำหรับสิ่งของชิ้นเล็กน้ำหนักเบา อาทิ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า เครื่องประดับ ตัวอย่างสินค้า เป็นต้น อัตราค่าบริการปลายทางเมียนมาร์เริ่มต้นที่ 160.- บาท/ชิ้น สำหรับพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศทางภาคพื้น (Surface) ด้วยการขนส่งทางเรือ ส่งได้สูงสุดถึง 30 กก. เป็นทางเลือกสำหรับส่งสินค้าที่ไม่สามารถขนส่งทางอากาศได้รวมไปถึงของชิ้นใหญ่น้ำหนักมาก เช่น ของเหลว แบตเตอรี่ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ของเล่นเด็ก เป็นต้น อัตราค่าบริการปลายทางลาวเริ่มต้นที่ 470.- บาท/ชิ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Next Shipping

รับส่งของไปต่างประเทศ, ส่งพัสดุไปต่างประเทศ Kerry, ส่งของไปต่างประเทศใกล้ฉันส่งของไปต่างประเทศ DHLส่งพัสดุไปต่างประเทศ ราคาถูกส่งพัสดุไปต่างประเทศ ไปรษณีย์ไทยส่งของไปต่างประเทศ Kerry ราคา, ส่งของไปต่างประเทศ DHL ราคา, ส่งของไปต่างประเทศ Pantipส่งของไปต่างประเทศเกาหลีส่งของไปต่างประเทศ ขนส่งไหนดีส่งพัสดุไปต่างประเทศ ราคาถูก, ส่งพัสดุไปต่างประเทศ Pantipส่งพัสดุไปต่างประเทศ ใกล้ฉัน

ส่งของไปยังต่างประเทศ