การสร้างเว็บแสดงผลจาก MySQL โดยใช้ PHP

แสดงผลจาก MySQL โดยใช้ PHP

สิ่ง ที่ ต้อง ใส่ คือ “host”, “user”, “password”, “database” และ wh คือ ให้ ใส่ table ของ เรา

และ ข้อมูล ชุดนี้ คือ ข้อมูล ใน mysql ของเราที่ต้องการแสดง

echo “<th>id</th>”;
echo “<th>id_emp</th>”;
echo “<th>name</th>”;
echo “<th>subname</th>”;
echo “<th>time_in</th>”;

และ

echo “<td>” . $row[‘id’] . “</td>”;
echo “<td>” . $row[‘id_emp’] . “</td>”;
echo “<td>” . $row[‘name’] . “</td>”;
echo “<td>” . $row[‘subname’] . “</td>”;
echo “<td>” . $row[‘time_in’] . “</td>”;

 

แสดงผลจาก MySQL โดยใช้ PHP

code

<?php
/* Attempt MySQL server connection. Assuming you are running MySQL
server with default setting (user ‘root’ with no password) */
$link = mysqli_connect(“host”, “user”, “password”, “database”);

// Check connection
if($link === false){
die(“ERROR: Could not connect. “ . mysqli_connect_error());
}

// Attempt select query execution
$sql = “SELECT * FROM wh”;
if($result = mysqli_query($link, $sql)){
if(mysqli_num_rows($result) > 0){
echo “<table>”;
echo “<tr>”;
echo “<th>id</th>”;
echo “<th>id_emp</th>”;
echo “<th>name</th>”;
echo “<th>subname</th>”;
echo “<th>time_in</th>”;
echo “</tr>”;
while($row = mysqli_fetch_array($result)){
echo “<tr>”;
echo “<td>” . $row[‘id’] . “</td>”;
echo “<td>” . $row[‘id_emp’] . “</td>”;
echo “<td>” . $row[‘name’] . “</td>”;
echo “<td>” . $row[‘subname’] . “</td>”;
echo “<td>” . $row[‘time_in’] . “</td>”;
echo “</tr>”;
}
echo “</table>”;
// Free result set
mysqli_free_result($result);
} else{
echo “No records matching your query were found.”;
}
} else{
echo “ERROR: Could not able to execute $sql. “ . mysqli_error($link);
}

// Close connection
mysqli_close($link);
?>

แสดงผลจาก MySQL โดยใช้ PHP

 

หมาย เหตุท้าย : รับสอนPython
หาก คุณ ชอบ บทความ นี้ อย่าลืม คลิก❤ ด้านล่าง เพื่อ แนะนำ และ ถ้า คุณ มี คำถาม ใด ๆ แสดง ความคิดเห็น และฉัน จะ พยายาม

อย่าง ดี ที่ สุดที่จะตอบ คุณสามารถติดตามฉันบน facebook page (https://www.facebook.com/nextsoftwarehousethailand/) และสามารถส่งอีเมลถึงฉัน

ผลิตและจำหน่ายตะแกรงเหล็กไวร์เมช รั้วตาข่าย ตาข่ายถักปม ลวดถัก ลวดตาข่าย ตะแกรงตัวหนอน ตะแกรงถัก เหล็ก ไวร์เมช คุณภาพแข็งแรงมั่นคง 100%