การใช้ contour ต่อการวนแต่ละวัตถุในภาพด้วย opencv โดยใช้ Python

contour opencv

# Finding contour of moving object
cnts,_ = cv2.findContours(thresh_frame.copy(),
cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

for contour in cnts:
# making green rectangle arround the moving object
cv2.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 3) motion_list.append(motion)

OpenCV (Open source Computer Vision) คืออะไร : contour opencv

ไลบรารี ฟังก์ชัน การเขียนโ ปรแกรม การแสดงผล ด้วย คอมพิวเตอร์ แบบ เรียลไทม์

OpenCV (Open source Computer Vision) เป็น ไลบรารี ฟังก์ชัน การเขียน โปรแกรม (Library of Programming Functions)

โดย ส่วนใหญ่ จะ มุ่ง เป้า ไป ที่ การ แสดงผล ด้วย คอมพิวเตอร์ แบบ เรียลไทม์ (Real-Time Computer Vision)

เดิม ที แล้ว ถูกพัฒนา โดย Intel แต่ ภายหลัง ได้ รับ การสนับสนุน โดย Willow Garage 

ตาม มา ด้วย Itseez (ซึ่ง ต่อ มา ถูก เข้า ซื้อ โดย Intel) OpenCV เป็น ไลบรารี

แบบ ข้าม แพลตฟอร์ม (Cross-Platform) และ ใช้งาน ได้ ฟรี ภายใต้ ลิขสิทธิ์ ของ BSD แบบ โอเพ่น ซอร์ส

(Open-Source BSD License)

OpenCV ยัง สนับสนุน เฟรมเวิร์ก การเรียนรู้ เชิงลึก (Deep Learning Frameworks)

ได้แก่ TensorFlowTorch/PyTorch และ Caffe

การใช้ประโยชน์

ตัวอย่าง การ ประยุกต์ ใช้งาน OpenCV มี ดัง นี้

  • ชุด เครื่องมือ คุณลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ (2D and 3D feature toolkits)
  • การ ประมาณ ระยะ ใน ขณะ เคลื่อนที่ (Egomotion Estimation)
  • ระบบ รู้จำ ใบ หน้า (Facial recognition system)
  • การ จดจำ ท่าทาง (Gesture recognition)
  • ปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง มนุษย์ และ คอมพิวเตอร์ (Human-Computer interaction; HCI)

หมาย เหตุท้าย : รับสอน Python
หาก คุณชอบ บทความ นี้ อย่าลืม คลิก❤ ด้าน ล่าง เพื่อ แนะนำ และ ถ้าคุณมีคำถามใด ๆ แสดงความคิดเห็นและฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะตอบ คุณสามารถติดตามฉันบน facebook page (https://www.facebook.com/nextsoftwarehousethailand/) และสามารถส่งอีเมลถึงฉัน

ติดตั้ง Python